Sudan, sharia og folkeafstemning

Af Naser Khader 41

I går begyndte folkeafstemningen i Sudan om landets opdeling. Folkeafstemningen varer en hel uge, sådan så folk fra fjerntliggende egne har mulighed for at afgive deres stemmer. Det er en historisk afstemning, for den er det første egentlige opgør med koloniherrernes meget lineære grænsedragning af de afrikanske lande.

Sudan er Afrikas største land og har et areal på omtrent fire gange Frankrigs størrelse. Landet befinder sig på grænsen mellem den afrikanske og den muslimske verden, hvilket også har sat sine tydelige spor i Sudans historie. I nord udgøres størstedelen af befolkningen af muslimer.

Borgerkrigen startede, da man i sin tid indførte Sharia-lovgivning gældende for hele landet, også for de kristne og andre religiøse mindretal i syd.  

Der har været mere eller mindre fred i det ellers borgerkrigshærgede Sudan siden nord og syd indgik en fredsaftale i 2006. Denne fredsaftale udløber i juli 2011.

Ved folkeafstemningen skal sudaneserne stemme om, hvorvidt landet skal deles i et Nord- og et Sydsudan. Det forventes, at et overvejende flertal vil stemme for denne deling. Langt flere sydsudanesere har registreret sig til valget end nordsudanesere. Det er blandt andet én af hovedårsagerne til, at afstemningen forventes at få så markant et flertal for Sydsudans løsrivning, som den gør.

Jeg synes, det er ærgerligt, at muslimer og kristne ikke kan leve sammen i fred i landet, men af flere grunde, kan jeg også sagtens forstå konflikten. For det første er den oprindelige grænsedragning af landet meget unaturlig. Man tog ikke hensyn til forskellige stammer og kulturer, da man koloniserede Afrika.

I nogle af de afrikanske lande, som f.eks. Tanzania, Ghana og Senegal, er muslimer og kristne langt bedre til at leve sammen i fred og fordragelighed, men fælles for disse lande er også, at det er en langt mere moderat form for islam, man her praktiserer.

For det andet er indførelsen af Sharia i landet meget beklagelig. Man kan simpelthen ikke forvente, at folk med en anden religiøs overbevisning bakker op om muslimske, religiøse love. Det er ekstremt intolerant og forkasteligt at forlange af nogen, at de skal efterleve religiøse forskrifter, der ikke er deres egne. Derfor ser jeg det også som en bedre løsning, at sydsudaneserne nu (forhåbentligt) får frihed til at fastsætte deres egne love og leveregler.

Jeg tror, at vi i fremtiden vil se flere af denne type opgør med kolonimagternes grænsedragning.

I den kommende tid vil landet/ landene få brug for massiv opbakning fra det internationale samfund og særligt fra den Afrikanske Union, bl.a. gennem hjælp til udarbejdelsen af en retfærdig og holdbar lovgivning i Sydsudan.

Selvom det er nedslående, at muslimer og kristne ser ud til at løse uenighederne ved at gå hver til sit, håber jeg, at det i det længere løb vil vise sig at bidrage til en øget stabilitet i regionen. Valget i Sudan er selvfølgelig langt mere komplekst, end det her bliver fremstillet. Sydsudan vil efter en opdeling besidde nogle enorme olieressourcer. Dette medfører naturligvis, at hensynet til økonomiske interesser og en fair fordeling af ressourcerne også kommer til at spille ind i forhold til, hvorvidt en fredeligt forløbende effektuering af løsrivelsen kan lade sig gøre. Og så har jeg ikke engang været inde på de lokale krigsherrer, der også er til stor fare for at skabe splid mellem nord og syd.

41 kommentarer RSS

 1. Af Erik L

  -

  Man kunne godt frygte, at ‘delingen’ af Sudan, blot vil føre til endnu en blodig borgerkrig, hvor hverken den Afrikanske union, eller resten af verdenssamfundet vil gribe ind, da det dels vil være farligt at blande sig, og dels fordi der ikke er en ‘oplagt’ økonomisk gulerod’, for enden.
  Hvilken rolle spiller Kina i øvrigt på det Afrikanske kontinent, og i Sudan Naser Khader?..

 2. Af A N

  -

  Kære Khader

  Der er flere faktuelle problemer i din fremstilling.

  1) Borgerkrigen mellem “nord” og “syd” er en langt mere kompleks affære, og handlede ikke primært om sharia eller ikke – det er en efterrationalisering.

  2) Der er intet klart skel mellem “syd” og “nord” i Sudan. Indenfor begge disse områder, samt naturligvis i Darfurprovinserne i vest, er der mange modsatrettede interesser, ligesom nabolandenes forhold spiller krafitigt ind. Lokale etniske stridigheder spiller en lang større rolle, end striden mellem Islam og Kristendom.

  3) Olie i det “nordlige syd”, herunder det urolge Abieye er slet ikke så rigt forekommende, som du og andre mener.

  Krigene i Sudan vil ikke slutte nu, hverken dem i Darfur eller dem, der fortsat pågår i det sydlige Sudan. Desværre.

 3. Af Peter Pedersen

  -

  @ Naser Khader

  Det er bestemt rosværdigt at du – i modsætning til udenrigsministeren tager spørgsmålet om Sudan op.

  Der er dog en del faktuelle fejl i dit indlæg, bla. :
  Fredsaftalen blev indgået i januar 2005 – ikke 2006, som du skriver.

  NK :

  “Langt flere sydsudanesere har registreret sig til valget end nordsudanesere”

  Det er udelukkende SYDsudaneserne, der har stemmeret til folkeafstemningen.

  Desuden er konflikten på nuværende tidspunkt rent faktisk ikke så meget muslimer vs. kristne,
  hhv. som du skriver pga. unaturlig grænsedragning, men snarere fordi de etnisk typiske afrikanere i generationer har følt sig groft diskriminreret af “Jer” 😉 arabere, –
  hvilket bla. ses af at
  kristendommen kun udgør 5 % mod 70 % Sunni muslimer – af en befolkning, der ugøres af 52 % etnisk typiske afrikanere samt 39 % arabere.

  Og som A.N. anfører er konflikten om Abyei langt fra afklaret – hvor der så sent som i disse dage er dræbt et større antal mennesker i optøjr
  – og endnu mere alvorligt : spørgsmålet om Kinas enorme olie-interesser, hvilket bevirker at kineserne har en stor interesse i et destabilt Sudan.

  Desuden skylder du os en forklaring på den danske udenrigspolitiske holdning over for Sudan i denne anledning,
  – eller det kan måske ikke oplyses, fordi Lene E. har for travlt med at holde ferie eller at kæmpe for at blive genvalgt ?

 4. Af Peter Pedersen

  -

  tilføjelse til fordelingen på religion :

  De resterende 25 % af sudaneserne bekender sig til mere “lokale” religioner

 5. Af J Nielsen

  -

  Ja, man kan vist roligt konstatere, at der er flere faktuelle problemer med Khader’s fremstilling. Det må undre, at de ikke er blevet rettet inden offentliggørelse af indlægget.

  For det første, og vigtigst, så afholdes der ikke folkeafstemning i hele Sudan, men kun i Syd-Sudan. Det er derfor ikke mærkeligt at “langt flere sydsudanesere har registreret sig til valget end nordsudanesere” – disse sidste deltager slet ikke i afstemningen. Det er også grunden til, at resultatet må forventes at føre til Syd-Sudans selvstændighed; var det “sudaneserne” som skulle stemme – som Khader fejlagtigt anfører – vil resultatet givet blive et nej, da Nord-Sudan er langt mere folkerigt end Syd-Sudan. Udover befolkningen i Syd-Sudan har syd-sudanesere boende i Nord-Sudan og udlandet også stemmeret, men relativt få af dem har registreret sig som vælgere.

  Fredsaftalen mellem Nord- og Syd-Sudan er fra 2005, ikke 2006. Den “udløber” ikke i juli 2011, men dens forskellige bestemmelser forudsættes gennemført til den tid. Afholdelsen af denne uges folkeafstemning er således en del af fredsaftalen.

  Den første borgerkrig mellem Nord- og Syd-Sudan begyndte i 1956 samtidig med at landet blev selvstændig. Indførsel af Islamisk lovgining i hele landet begyndte først i sidste halvdel af 1970erne under Præsident Nimery og fortsatte under den nuværende Præsident Al-Bashir, som kom til magten i 1989. Det er imidlertid en vigtig del af 2005-fredsaftalen, at Sharia-lovgivning ikke gælder i Syd-Sudan eller anvendes imod syd-sudanesere. Der har været mange problemer med at føre fredsaftalen ud i livet, så mange, at Syd-Sudan nu efter al sandsynlighed vælger selvstændighed – men faktisk synes anvendelsen af Sharia- eller anden Islamisk lovgiving ikke at være blandt de største.

 6. Af Grethe Jensen

  -

  Kolonigrænserne er noget af det værste der er sket i verdenshistorien. Lande som Afghanistan og Irak burde også deles op efter etniske områder. Akkurat som vi har fået et Bosnien, burde vi også få et Kurdistan og et Pashtun etc.
  Der bliver ikke fred i verden før der endeligt er gjort op med kolonialismen.

 7. Af Anja Jensen

  -

  Islam udgør en trussel hvorend den betræder jord. Om det er rusland, kina, afrika eller europa. Tilmed har de den frækhed at kræve egne stater i de lande de bosætter sig i. Man kan da kun glæde sig over at kina i det mindste eliminere fjenden når den angriber hankinesere i Xinjang.
  Lærte vi noget !

 8. Af Peer Aagaard

  -

  Problemet fortjener at blive tage seriøst. Bloggeren ikke.

 9. Af Gert Hansen

  -

  Det er både en etnisk og religiøs konflikt, krydret med råstofinteresser og udenlandsk indblanding.

  Khader ‘ærgrer’ sig over at muslimer og kristne ikke kan ‘leve sammen i fred i landet’. Nu er der nok også mange animister i Sydsudan, så dem kan vi føje til den lange række af anderledes troende/tænkende grupper muslimerne ikke kan forliges med. I flæng: Ortodokse, buddhister, hinduer, katolske, jøder m.fl.

  Indien blev delt, ligesom Cypern mellem muslimer og andre, og der er som bekendt mange lande hvor der i dag er lignende problemer. Khader – og vi andre – har grund til at ærgre sig/os.

  Afrika er ‘naturligt’ delt horisontalt etnisk og religiøst. Desværre blev kolonitidens lande ofte oprettet vertikalt, således at enkelte lande ofte ikke passer sammen etnisk/religiøst, som eksempelvis Sudan og Nigeria ikke gør det.

  En krig mellem Nord- og Sydsudan om oliereserver og grænsedragning er desværre nok tænkelig. Måske kan FN holde de to parter adskilte. Som de holder muslimer og andre adskilte, mange andre steder.

 10. Af Jacob E

  -

  “Landet befinder sig på grænsen mellem den afrikanske og den muslimske verden” – jeg når altid to linjer ned i dine blogindlæg, Khader og så bliver jeg stoppet af noget der i bedste fald er det rene vrøvl, i værste fald kynisk manipulation.
  Jeg kan se at du højst sandsynligt ikke kommer ind i folketinget ved næste valg. Jeg tror vælgerne har gennemskuet dit vrøvl.

 11. Af Albert Hansen

  -

  Grethe Jensen

  “Der bliver ikke fred i verden før der endeligt er gjort op med kolonialismen”

  Vi kunne starte med at trække vores soldater ud af Afghanistan og Irak.

 12. Af Tonny Sorensen

  -

  Hr Khader, du har måske allerede gjort dig tanker om hvordan Danmark kan deles.
  Jeg ved at Muhamedanerne gerne vil have det hele, men et lille hjørne kan der vel tildeles de etniske danskere.

 13. Af Erland Denninger

  -

  Kære Nasser

  Tak for dit indlæg. Det har sammen med nogle kommentarer fra andre belært mig om noget jeg ikke vidste en dyt om.
  Men du skriver at det er intolerant at kræve sharia overholdt af ikke-muslimer (ikke ordet citeret, men meningen), men det er vel i virkeligheden vel også både intolerant og kritisabelt at kræve af muslimer at de skal overholde i hvert fald de mere middelalderlige dele af sharia. Med mit kendskab til dig tror jeg at du dybest set er enig heri.
  Her i landet er det vel også sharia der står i vejen for en gensidig forståelse mellem jøder, kristne m.fl. på den ene side og muslimer på den anden. Dvs. en reformation af islam ligesom 1500-tallets reformation i Europa. Det kunne sikkert også løse en hel del konflikter verden over, også i Sudan.
  Lange udsigter?

  bedste hilsener
  Erland Denninger

 14. Af Mohamad Ibrahim

  -

  Kære Nasser

  Jeg synes det er flot at du interessere dig for den sudanesiske sag, da den er ganske afgørende for området. Til dels er der olie spørgsmålet, men også spørgsmålet om delingen af vandet i Nilen, som kommer til at løbe igennem Nord og Sydsudan..

  Hvad jeg savner i din blog, som jeg følger ofte, er lidt mere grundig research omkring de faktiske forhold, og ikke at du kun spinner artiklen til din fordel.

  Med det mener jeg din overdrevne frygt for islam. Jeg er absolut enig med dig i at radikale muslimers adfærd ikke skal tolereres, men omvendt er du med dine udtalelser med til at stigmatisere en hel religion, og endnu vigtigere, en stor minoritetsgruppe som skal indlemmes i det danske samfund.

  Jeg som muslim, moderat (selvom jeg hader at bruge det udtryk), savner at se lidt mere pondus fra dig af, forstået på den måde at du skruer ned for angrebspolitikken, og rent faktisk kommer med konstruktive løsningsforslag og indtager en mæglerrolle i folketinget, som kan være med til at samle minoriteten med majoriteten i landet.

  Vi er mange veluddannet som ikke støtter dig, selvom du tit og ofte har mange gode ting at sige, af den simple grund at du engang imellem er for populistisk i dine udtalelser.

  For at give et eksempel fra artiklen “Landet befinder sig på grænsen mellem den afrikanske og den muslimske verden, hvilket også har sat sine tydelige spor i Sudans historie”

  Ovenstående postulat er jo direkte forkert, idet at en stor del af Afrika er muslimer, og udøver en form for islam som ikke findes i de arabiske lande. Du kan på ingen måde sammenligne Somalia, Nigeria, Niger osv med Egypten, Libanon, Palæstina, Syrien osv, da den afrikanske form for islam i mange tilfælde er meget radikal.

  Sagt med andre ord, jeg savner at se nogle minoritetspolitikker som har pondus, politisk dagsorden og som er inkluderende i dansk politik.

  Desværre er de nuværende i høj grad forfejlet, heriblandt dig, Asmaa (som er aaalt for ekstrem) og de andre.

 15. Af Thilo Sarrazin – et portræt « Snaphanen

  -

  […] disse lande er også, at det er en langt mere moderat form for islam, man her praktiserer. […] Naser Khader: Sudan, sharia og folkeafstemning ; Rodney King: Can we all get […]

 16. Af Gert Hansen

  -

  Hvorfor er det ‘populistisk’ og ‘det rene vrøvl, at Khader skriver, at Sudan ligger på grænsen af den afrikanske og muslimske verden? Det er nok gået lidt hurtigt for Khader, så han lyder som om han ikke regner det islamiske Afrika med til resten. Meningen er god nok.

  Groft sagt: Nord for en linie fra Conakry til Mugadishu er Afrika helt overvejende muslimsk (bortset fra Etiopien), medens det syd for er kristent eller animistisk, og med mindretal (fra 2% til 15%) af muslimer. Nord for linien er ‘andre’ stort set fraværende, og har ‘forladt’ området, ofte efter ’stærk tilskyndelse’ (religiøs udrensning).

 17. Af Claus etellerandet

  -

  Lad os nu ikke afspore problemet.
  Problemet er IKKE islam eller andre religioner, i denne sammenhæng. Problemerne er,
  1) at samtlige afrikanske grænser er rudimenter af europæisk kolonialisme
  2) at der er så mange etniske forskelle og problemer i Afrika, at
  3) afrikanerne selv besluttede – i husfredens og fornuftens navn at bevare de europæiske grænser, fordi
  4) kontinentet Afrika ellers ville opløses i hundredvis af små stammestater, som ikke kunne overleve.
  5) Men – nu vågner nationalismen…

 18. Af niels s

  -

  Kære Naser

  Jeg ser egentlig dit indlæg, som et heroisk forsøg på at komme din, nu totalt vingeskudte, partiformand til undsætning med lidt offentligt udenrigspolitisk stof.

  Selvstændigt ytrer hun sig jo ikke mere, og du og Henriette Kiær er vel pt de eneste tilbageblevne der, offentligt,kæmper som kommunarderne i Paris i 1870, for en tabt sag

 19. Af Anja Jensen

  -

  Naser Khader Det er da enormt glædeligt at de konservative og DF er gået sammen om det store problem vi ikke må tale om i Danmark, nemlig den vold og hetz muslimer udøver overfor ikke muslimer. Det var en god og mega glædelig nyhed og ikke mindt på tide.

 20. Af Søren Moutitsen

  -

  Citat:

  “Selvom det er nedslående, at muslimer og kristne ser ud til at løse uenighederne ved at gå hver til sit”

  Bemærk ubalancen i denne sætning. Det lyder som om disse to ligeværdige parter er uenige. Faktum er at den ene part påtvinger den anden en brutal, umenneskelig, modbydelig, brutal religiøs lov: Sharia. Dette er lige så lidt “uenighed” som at jøderne var “uenige” i at blive gasset i Hitlers koncentrationsleje og forsøgte at løse denne uenighed med at tage benene på nakken. Dem der altså nåede det.

 21. Af Tonny Friis

  -

  Man kan i en uendelighed diskutere etniske og religiøse stridigheder uden at nå ind til kernen. Menneskets medfødte tillidsfuldhed er i hele historien blevet udnyttet af ærgerrige og magtsyge mennesker, som har brugt religion og patriotisme som platform. De har indbildt menneskene at de er forskellige og har forskellige behov.
  Når man ser på de menneskefjendske og naturstridige læresætninger, så er det ønsketænkning, at nationer og religioner nogensinde skulle kunne enes.
  Det er vel også derfor der sker det i Sudan, som er endnu et offer for splid had, og fordomme.

 22. Af Peter Pedersen

  -

  @ Khader + Gert Hansen

  NK:
  “Selvom det er nedslående, at muslimer og kristne ser ud til at løse uenighederne ved at gå hver til sit, håber jeg, at det i det længere løb vil vise sig at bidrage til en øget stabilitet i regionen. ”

  I store dele af Sudan lever muslimer, kristne og stammereligioner rent faktisk dør om dør inde i mellem hinanden – og CPA medførte at SPLA-soldater fra syd blev fuldt integreret ind i det Sudanesiske militær.

  At Præsident Al Bashir rent faktisk burde hyldes og roses for hans lederskab – både med fredsaftalen – samt ved at støtte fuldt ud (ihvertfald indtil videre) at afstemningen gennemføres, skøjtes der uden om.

  Derfor ender det hele i populsitsk vrøvl, idet Nasser ikke har sat sig ordentligt ind i det, han skriver om – og en stor del af det, han fremfører er direkte forkert, hvormed Khader afslører en rystende mangel på viden om det land og den sag, han udtaler sig om.

  Desuden ved Khader jo ganske glimrende at når man bare nævner Islam og Sharia i samme sætning, går vuvuzela-hornene i selvsving i de evindelige anti-islam debatter,
  så folk glemmer at det burde være en vigtig debat om et – hhv. måske snart to lande, – som DK bør hjælpe politisk (og utvivlsomt økonomisk)
  men, at regeringen og hans partiformand heller INGEN politik har haft om Afrikas største land, siden Per Stigs fyring.

 23. Af Gert Hansen

  -

  @ Peder Pedersen:

  Ham al-Bashir du hylder og roser, er det ikke ham Den Internationale Straffedomstol vil have anholdt og stillet for retten for folkedrab?

 24. Af Thomas Andersen

  -

  Jeg synes, man skulle spørge sig selv, hvorfor der overhovedet er muslimer i Nordsudan… og hvem de muslimske magthavere i virkeligheden er.

  Araberne og deres majonetter har ikke bidraget med noget som helst positivt i Sudan.
  Jeg har i øvrigt osse svært ved ikke at drage paralleler til alle de andre steder i verden, hvor denne type konflikter eksisterer.

  Jeg kan ikke se, man kan leve sammen med den slags mennesker.

  Vis mig venligst det arabiske land, hvor blot et minimum af menneskrettighederne overholdes. Ikke så mærkeligt, at sydsudaneserne ikke ønsker at være underlagt despoterne fra Khartoum!!

  Frihed er osse friheden til at kunne vælge andre mennesker fra!

 25. Af Keld Jensen

  -

  Er der begyndende valgkamp?
  Og skal Khader bruger denne blog til at markerer sig i valgkampen?
  I følge meningsmålingerne og valgforskere er han dømt ude af Folketinget

 26. Af Tom Romdal

  -

  Thomas Andersen skriver:
  “Vis mig venligst det arabiske land, hvor blot et minimum af menneskrettighederne overholdes”

  Hvad er “et minimum”? Der sker meget i de arabiske lande i disse år med stemmeret, rettigheder til kvinder, fri presse osv. Lande som Marokko, Libanon og Kuwait er mere frie end det europæiske Hviderusland eller Rusland, ifølge feks. amerikanske Freedom House.

  Men tillykke til Sydsudan hvis det bliver en fredelig løsrivelse, og ærgerligt hvis Nordsudan så bare forstærker sin sharia-lovgiving til gengæld.

 27. Af Peter Lauritzen

  -

  Bortset fra de mange faktuelle fejl og de sædvanlige islamapologeters tåbeligheder, såsom at skildre en eftersøgt krigsforbryder som en stor statsmand, er det en meget vigtig debat, som allerede burde beskæftige beslutningstagerne i Europa.
  Om kort tid står det uden tvivl fast, at det sydlige Sudan har stemt ja til egen uafhængighed. Næsten ligeså sikkert er det, at præsident Al Bashir vil bryde sit ord og i stedet for at tillade uafhængigheden vil starte en ny krig mod de sydlige provinser.
  Tropperne fra Vesten burde allerede stå klar!

 28. Af Jens Hastings

  -

  Khader skriver: “Landet befinder sig på grænsen mellem den afrikanske og den muslimske verden”

  Sudan ER en del af Afrika, selvom den størstedel af befolkningen er muslimer. Du prøver at give et billede som overhovedet ikke eksistere. Jeg er enige med andre debatører som AN, og Peter Pedersen, at din faktuelle viden gør dig at man ikke kan tage dig alvorlig.

  Hvad er Khaders mening til Nilen’s Republic???

 29. Af georg christensen

  -

  Det er, hvad jeg vil kalde folkeafstemningen i Sudan.

  Styret og betalt af vestens magtbegærd, sendes et land, som burde høre sammen, til afstemning, til splittelse, på grund af vestens uendelige trang til at styre og regere.

 30. Af Vagn Sparre-Ulrich

  -

  Valget i Sydsudan skyldes en lang årrække af arrogance fra det nordlige Sudan (som også er islamisk) samtidig med at Sydsudan er blevet brugt som en resource for nordsudanesiske handelsmænd. Dette forhold er blevet forstærket efter oliefundene i Sydsudan, som er Sudans rigeste. Sydsudan er et potentielt rigt land med et meget begrænset uddannelsesniveau hos befokningen og en infrastruktur, der er umådeligt tilbagestående. I Nordsudan er det almindeligt at kalde sydsudaneserne for Abid (slaver), og dette faktum peger tilbage til perioden før år nittenhundrede, hvor nordsudanesiske handelsmænd drev slavejagt på sydsudaneserne. Denne “overlegenhedsfølelse” kommer Nordsudan nu til at betale dyrt for. Men det er klart, at der er stærke vestlige interesser i at komme til at få kontrol med de sydsudanesiske oliefelter, som i dag hovedsagligt er under kinesisk kontrol. Derfor har USA bl.a. støttet de sydsudanesiske uafhængighedsbestræbelser og store mængder våben er blevet importeret til Sydsudan siden freden fra 2005: bl.a. ca 100 tanks. Sydsudans forventede uafhængighed kan meget vel komme til at betyde længere tids politisk kaos i Nordsudan, som i forvejen er plaget af regionale konflikter, bl.a. i Darfur men også andre perifere regioner rører på sig. Det vi ser nu kan meget vel blive startskuddet til længere tids omfattende konflikt i det nordlige Sudan.Det er en potentielt tragisk periode det nuværende Nordsudan går i møde.

  Jeg skriver som en ven af Sudan med 12 års arbejdserfaring fra dette spændende og kontrastfyldte land, som jeg har lært at elske.

 31. Af Peter Pedersen

  -

  @ G. Hansen.

  At en statsleder evt. måtte blive anset som en skurk på nogle områder, udelukker ikke han kan være en helt på andre.

  Tidligere undersøgelser af forholdene i Darfur (som sigtelsen mod Al Bashir jo drejer sig om) foretaget af en gruppe af højt anerkendte internationale jurister bla. den meget respekterede Antonio Cassese, der også var dommer ved ICTY – den internationale Kriminal Tribunal for det Tidligere Jugoslavien,
  fandt netop i (vist nok) 2004,
  at der pga. bla. de temmeligt forskellige etniske grupper og forskellige religioner mv. ikke forelå det kvalificerede forsæt til at udrydde en gruppe mennesker – hverken helt eller delvist, som kræves for at der juridisk set var tale om folkedrab – (“genocide” på engelsk).

  Hvad FN-rapporten (sikkert bevidst) undlod at omtale var, at der var – og er – var meget stærke indikationer på, at drabene, voldtægterne, forfølgingen af personer, oma.
  IKKE har nogen som helst link til Al Bashir og hans regering,
  men derimod var udført på kinesisk foranledning med det ene formål at sikre de kinesiske oliefelter og øvrige olieinteresser ved at hyre og bevæbne lokale bander –
  (bla. har BBC afsløret flere gange i at bryde FNs våbenembargo mod Sudan ved at afsløre militærkøretøjer, våben mv., der i flg. deres serienummer-skilte var fremstillet meget kort tid før de blev fundet af BBC i Darfur.

  (Et lidt tilsvarende link som førstnævnte.
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/7061066.stm )

  Formålet er primært at gavne Kinas olieinteresser som forsøges dækket med mellem 10-30.000 kinesiske oliearbejdere i Sudan alene.

  At anklageren ved ICC, Moreno-Ocampo har rejst tiltale mod Al Bashir, – og et lille antal andre afrikanske ledere og andre,in absentia,
  har desværre gjort International Criminal Court til intet andet end kuriosisk politisk instrument, indtil videre.

  Efter at have oprettet en meget high profile og fornem international domstol, manglede man konkrete sager, og i desperation er et afrikansk land med begrænset international indflydelse er jo altid er så nemt “at komme efter”
  – særligt når det klart kan gavne en af supermagterne, at der rejses tiltale mod den lokale statsleder.

 32. Af jørgen dich

  -

  Man må håbe at den sydlige del af området Sudan formår at redde sig fri af den islamiske solformørkelse, og får lov at udvikle sig til en selvstændig og civiliseret nation.

 33. Af Gert Hansen

  -

  Vagn Sparre-Ulrichs indlæg er oplysende og interessant.

  Arabisk racisme mod, og arrogance over for, de sorte i Sydsudan er ikke overraskende. Racisme plejer at være noget der anses som forbeholdt hvide, hvorfor det her er blevet helt ignoreret af det internationale samfund. (Enhver der har rejst i Saudi og Golfen vil vide, at arabisk racisme også rettes mod hvide).

  Selvfølgelig gør oliefelterne, at Sudan pludselig er kommet i omverdenens (Vesten og Kinas) interesse. Det kan desværre næppe føre til andet end krig, men man har da lov til at håbe for Sydsudan, at udlandets interesser forhindre det.

 34. Af P Christensen

  -

  Hvor der er religion er der konflikter.
  Religion er blot et værktøj til hævdelse af egne, jordiske privilegier, hvilket sker opportunt under påberåbelse af overjordisk mandat.
  Og ikke levner jordnært demokrati en chance.

 35. Af A Hansen

  -

  @P Christensen, Hvor der er natur resourcer som magtliderlige mænd med dollartegn i øjnene kan udnytte er der konflikter og krige. Olie i Irak, Gas og mineraler til chip produktion i Afghanistan, og igen Olie i Sudan.

  Det har intet med religion at gøre, og har aldrig haft. Medierne vil dog gerne have os til at tro at vi er en del af disse krige pga. demokrati og bekæmpen det onde, osv. men følg pengestrømmene og du vil opdage de reelle bevæggrunde og undskyldninger for de krige vi er med i.

  Hvilken religion er det lige Cheney, Kharzai, Bush, Wolfowitz, Rumsfeld, og deslige har. Deres gud er dolleren. Så længe de sammen med selskaber som Shell og De Beers kan starte og finansere krige til højre og venstre, så længe BlackWater, Halliburton andre store amerikanske selskaber kan få flere mia dollars (amerikanske skatteyderes penge) til at forsvinde op i det blå ingenting og ingen stiller dem til ansvar, vil der være krige. Næh religion er kun et dække. Dem med blod på hænderne er slynglerne fra Shell, Exxon og BP.

 36. Af Henrik Petersen

  -

  @ P. Christensen: “Hvor der er religion er der konflikter.”

  Næ, faktisk ikke. Men med en lille rettelse holder udsagnet vand: Hvor der er islam, er der konflikter.

  @ Romdal:
  “Der sker meget i de arabiske lande i disse år med stemmeret, rettigheder til kvinder, fri presse osv.”

  Nej, tænk sig, rettigheder til kvinder? Jamen så står verden da ikke længere. Fri presse, øøøh.. Er det noget, du kan uddybe, Romdal?

  Jeg venter spændt, men holder ikke vejret imens.

  Og dét dér osv.? Det ville også være interessant at få uddybet.

  Muslimerne har ca. 1400 års efterslæb. Det henter de så nok ikke lige på en eftermiddag.

  Når olien udtørrer, når vesten standser den udsigtsløse bistand til de muslimske lokummer, når EU lukker grænserne til Tyrkiet og nordafrika, og når befolkningstilvæksten eksploderer i muslimske lande, ja, så imploderer de muslimske lande i deres selvvalgte og selvskabte miserable samfund.

 37. Af Henrik Petersen

  -

  @ P. Christensen:

  I fx Danmark lever luthersk-evangeliske, katolikker, jøder, Jehovas vidner, baptister, evangelister, metodister, adventister, buddhister, hinduer, ateister og scientologister, for nu blot at nævne nogle, i fred og fordragelighed med hinanden.

  Kun hvor muslimer invaderer, er der partout ufred. Hvorfor mon?

 38. Af A Hansen

  -

  Kære Henrik Petersen, du skal huske at tage dinne piller hver morgen ellers bliver vi nød til at smide dig tilbage på den lukkede med den der hvide jakke ved du nok.

  Mage til mundævl og surt opkast skal man da lede længe efter.

  Hvad nu hvis nogen påstod at hvor der er kristne eller jøder er der krige og konflikter og uligehed?

  Har du nogen sinde besøgt USA, og set lukkede compound hvor kun rige jøder bor, eller områder med fattige sorte og latino langt væk fra landets love og orden, det kan da hvist kaldes ulighed. Man bygger fængsler og atter fængsler for at lukke alle de sorte ind. Alle de rige kristne og jøder der har penge nok til en god advokat slipper altid ud, har du nogen sinde tænkt over det ??

  Bare den nære historie er rigeligt at beskæftige sig med. Jeg kommer slet slet ikke ind på Inkivisationen, eller de grusomheder vi har påført de indfødte i Amerika og Australien.

  De kristne har ikke andet end skabt krige i samtlige de lande vi har indvaderet med vores så kaldte demokrati. De kristne amerikanere og deres efterslæbende haler, har ødelagt hele mellem/syd amerika med deres nutidige inkavisationskrige, for at udnytte de natur resourcer der var der (de er hadet som pesten i det område), de har sønderbombet Vietnam og Korea med napalm og des lige, de har invaderet Irak og har mange tusinde civilies blod på hænderne, og er de reelle magthavere i mange stater i mellemøsten. Ikke på grund af deres kristendom, men som jeg nævner pga. få individer og deres dollar tegn i øjnene.

  Hvor er det lige de kristne lever i harmoni, krigene i Nordirland, Basker land, Serbien/Kroatien er rene kristne interne krige. Det har intet med Islam eller muslimer at gøre.

  De muslimske lande er 1400 bagefter os siger du, hvornår var det lige at kvinder i DK fik stemmeret og arveret, taler vi 100 år siden ???
  Islam indførte det for 1400 år siden. Demokratiet og rettigheder til de svage, almisser og skatter der går til de fattige er skrevet ind i Sharia lovene for 1400 år siden. Lighed imellem rig og fattig stor som lille er også en del af den selvsamme Sharia. Læs dog hvad der står i den istedet for kunat se på de uddrag som bliver taget ud af kontekst og smidt i hovedet på os af de kære medier.

  Pressefriheden i Italien er styret af Berlusconi. Pressefriheden i de østeuropæiske kristne mafia stater som Rumæninen og Bulgarien er el heller ikke noget at skrive hjem om. Fox channel og derest psykopatiske leflen for de ekstremistiske kristne i USA er vel heller ikke noget vi kan tilslutte os. De går lige så meget ind for dødsdom og våben til alle.

  Pressfriheden på Politiken hvor Herbert Pundik i mange år var på Mossads lønningsliste og hvor der den dag idag sidder journalister på samme Mossads lønningsliste kan vel heller ikke helt betragtes som pressefrihed.

  “Når olien udtørrer, når vesten standser den udsigtsløse bistand til de muslimske lokummer”

  Det er vesten og de multinationale selskaber der udnytter og stjæler olie og naturresourcer fra de muslimske lande, de afrikanske lande og landene i mellemamerika. Det er dette der skaber ulighed og fattigdom i disse lande, og dermed krige og opstand.

  Følg nu de pengestrømme og du vil se at ingen af disse krige har noget med Kristendommen, Islam eller noget tredje at gøre.

  Dollar, Euro, Olieinteresser, store multinationale selskaber, Cheney, Wolfowitch, Rumsfeld, folk der kun vil berige sig selv….. det er disse der er skyld i ulighed krige og opstanden rundt omkring i verden.

 39. Af Henrik Petersen

  -

  @ A Hansen

  Du glemte Bilderberg, at USA aldrig har haft mænd på månen, at det var jøderne, der stod bag 9/11, og at Lochness-slangen eksisterer, i lighed med tandfeen, ufoerne og de grønne alien-monstre i din baghave.

  Dine bizarre konspirationsteorier fuldendes af, at du ikke er i stand til at skelne mellem religion og race. De fleste sorte og latinoer i USA er faktisk kristne.

  Men bliv – for underholdningens skyld – endelig ved med dit sludder.

 40. Af A Hansen

  -

  @Henrik Petersen. Jeg ved godt det er svært at se igennem din formørkede osteklokke, og hver gang nogen prøver at råbe lidt vagt i gevær, ja så er det konspirationsteori, tandfeen osv… mes se nu alligevel og læs disse artikler der underbygger nogle af mine påstande.

  Cheney was chairman and CEO of Halliburton Company from 1995 to 2000.

  BBC om Halliburton og 23 mia $ der er væk:
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/7444083.stm
  http://www.corpwatch.org/section.php?id=15

  Shell og deres små krige i Nigeria, også bekræftet af wikileaks:
  http://www.axisoflogic.com/artman/publish/article_227.shtml

  http://www.information.dk/telegram/253279

  http://www.guardian.co.uk/business/2010/dec/08/wikileaks-cables-shell-nigeria-spying

  Pundik indrømmede at han var agent for Mossad:
  http://www.information.dk/225670

  Jeg kunne blive ved og ved. Vil dog ikke ødelægge Naser’s blog, men vil nu bare pointere at tåber som dig der kun ser det onde i Islam, burde lukkes inde bag Pia og Søren Espersens legehus for bestandigt.

 41. Af Peter Niels

  -

  Ham her ved noget om sagerne;
  http://www.kurtvillads.dk/

  mvh

Kommentarer er lukket.