Lars Hedegaard, racisme og ytringsfrihed

Af Naser Khader 175

I dag starter retssagen mod Lars Hedegaard. Han er tiltalt efter straffelovens § 266 b – også kaldet racismeparagraffen. Her risikerer han op til to års fængsel for sine udtalelser om at islam skulle fremme en kultur, hvor voldtægt af især piger/kvinder er normen.

Lad mig her først understrege, at jeg har fuld respekt for magtens tredeling, og jeg skal som politiker ikke blande mig i domstolenes afgørelser. Lad mig også understrege, Lars Hedegaards udtalelser, er fuldstændigt vanvittige og grebet ud af enkeltstående sager og er som sådan slet ikke generaliserbare. Det var årsagen til, at Kathrine Lillør, Søren Pind og jeg forlod Trykkefrihedsselskabets Advisory Board i protest. Med andre ord, så er jeg dybt uenig i Lars Hedegaards udtalelser, men skal han straffes eller fængsles for dem? Det mener jeg ikke. – Hvor uenig jeg end måtte være i hans argumentation.  

Det, vi her har med at gøre, er i mine øjne ren og skær tågesnak. Det, det handler om, er en mand, der er blind for tingenes nuancer. Han kategoriserer, hvor han ikke har grundlag for at kategorisere. Han generaliserer, hvor der ikke er grundlag for at generalisere. Og han konkluderer efterfølgende på alle disse fejlslutninger. Dette er hans fejl. Og denne fejl må gøre det svært at tage det, han siger, seriøst, men det er og bliver aldrig statens opgave at straffe folk for idioti. 

Hvis nogen kom med en tilsvarende absurd påstand om kristendommen, ville reaktionen i Danmark formentlig være, at vedkommende blev afskrevet som værende useriøs, og ville i sidste ende blive offer for folkelig spot og hån.  

Men ville man i Danmark tiltale denne efter paragraf 266 b? Ville man idømme ham en bøde eller smide ham i fængsel? Ville man give ham muligheden for at fremstille sig selv som forkæmper for ytringsfriheden? NEJ! Man ville konkludere, at hans holdninger var udtryk for uvidenhed, idioti og et totalt fravær af indsigt. Dernæst ville man tage til genmæle og gennemhulle hans argumentation, man ville bruge sin egen ytringsfrihed til at udstille hans fejlslutninger, for slutteligt at få ham til at fremstå som uvidende og inkompetent. – Men! – man ville aldrig sætte ham i fængsel for at tro at verden hænger sammen på denne måde. For det er en del af meningsfriheden. Den beskytter den enkeltes ret til at have en mening – også når denne er bygget på et usagligt grundlag. 

Uanset om vi bryder os om Lars Hedegaards påstande om islam eller ej, må vi derfor anerkende hans ret til at mene det, han tror på. Vi må nå til den erkendelse, at hvis han oprigtigt mener, at islam får nogle muslimer til at voldtage deres døtre eller niecer, så er det vores opgave at tilbagevise hans holdninger. Her må vi bruge vores stemmer, vores ytringsfrihed, til at overbevise ham om det modsatte. For de fleste af os – for mit vedkommende i hvert fald – er det åbenlyst, at han tager fejl. Det er helt åbenlyst, at han er helt galt afmarcheret. Hans udtalelser virker dybt frastødende og krænkende, men hvordan, jeg opfatter dem, er i og for sig helt irrelevant i forhold til spørgsmålet, om han skal straffes for sine holdninger. Man kan og må ikke straffe meninger – kun handlinger. 

Lars Hedegaard er ikke, som medlemmer af den fascistiske islamiske organisation, Hiz-Ut-Tharir, kommet med udtalelser som opfordrer til vold. Det er strafbart. Men idioti og uvidenhed bør ikke være strafbart. Selvfølgelig er ytringsfriheden oprindeligt tiltænkt som en sikring af individet mod systemet og magthaverne. Det er retten til at mene – ikke retten til at krænke, men af denne ret til at mene og til at kritisere opstår der en paraply af følger, som det kan være svært at forene sig med, men som vi nødvendigvis må acceptere, hvis ytringsfriheden forsat skal have sin plads i samfundet. Herunder hører bl.a.: Retten til at være imod demokratiet, retten til at være uenig i demokratisk vedtagne beslutninger, samt retten til at drage forkerte slutninger, så længe disse er foretaget i god tro – hvilket igen indebærer retten til idioti. 

Men kan man dømme folk for idioti og manglende indsigt? Kan man dømme folk, fordi de mener ”det forkerte”, og samtidigt anerkende demokratiets grundforudsætning, at befolkningen er egnet til at regere landet? Det mener jeg ikke! Her må vi stole på, at vores oplysningsprojekt er lykkedes godt nok, at forkerte holdninger og fejlslutninger bliver aflivet af den resterende del af befolkningen, og at disse gør brug af deres ret til at tage til genmæle, når dette er påkrævet.  

I denne forbindelse er det værd at tænke på den kære Grundtvig. Han sagde, at meningskontrol og ufrie viljer kun kan give falske og uærlige borgere. Er det, det vi ønsker? Eller er ubehagelige udtalelser, som vi efterfølgende åbent kan kritisere og afvise som værende nonsens og sort snak, i virkeligheden ikke klart at foretrække frem for uærlighed og løgne?  

Ytringsfriheden er nødvendig for demokratiets eksistens. Ytrings- og meningskontrol er det, der kendetegner totalitære styreformer, og udgør som sådan en reel trussel mod demokratiet. Derfor må det, i de tilfælde hvor holdningerne bliver for absurde, være vores pligt, som oplyste borgere, at svare igen. I forsvaret for ytringsfriheden må det være vores pligt at argumentere imod de holdninger, vi er uenige i. Hvis vi føler, at nogen forsøger at dæmonisere visse grupper, er det gennem udfordringen af deres holdninger, at vi kan modarbejde dem. Det kan vi ikke, ved at give vores holdningsmæssige modstandere mundkurv på. 

På denne baggrund går jeg ind for, at vi straffer dem, der diskriminerer, opfordrer til eller udøver vold mod andre på baggrund af religion, etnicitet, eller andre demokratisk sikrede rettigheder. Men vi kan ikke straffe holdninger og meninger, vi ikke bryder os om – ligegyldigt hvor forkerte og forkastelige, vi mener, de er. Vi kan ikke straffe idioti. For i sidste ende vil vi ikke længere have ytringsfrihed, vi vil ikke have demokrati, men vi vil i stedet bevæge os i retning af et totalitært samfund bygget på holdnings- og meningskontrol.

175 kommentarer RSS

 1. Af Peter Jensen

  -

  Anne J.- du er håbløs. Du er bare kommet i en dårlig selskab. Eller er du blevet forelsket i en muslimks flot mand – uden respons..!!

 2. Af Hans Hold

  -

  Anne J. – hvis du ikke kan lide Islam, ja, så kan du ikke lide Islam. Men du skal ikke genere mennesker med dine myter. Du har sikkert også sider som andre vil ikke kunne lide. Derfor skal man ikke genere dig for det. At nogle drenge råber efter dig og genere dig er ikke ensbetydende med at alle muslimer er sådan. Det er disse drenge du skal henvende dig til – ikke alle muslimer.

 3. Af Karsten Kirup

  -

  Anne J. jeg tror typer som dig går samme med disse drenge – du har sikkert været sammen med nogle af dem. Kæreste sorg eller lign. har gjort dig hadske overfor muslimer.

 4. Af Anne J.

  -

  @Peter Jensen: Du er lige så håbløs. Og du aner intet om mig – men jeg har en kæreste og været i parforhold længe. Jeg ytrer bare min mening, og jeg kunne aldrig falde for en muslimsk mand. Og hvis jeg blev afvist ville jeg ikke være bitter, men hurtigt komme videre. Men du har måske selv prøvet det, for det er vist noget med at mænd har svære ved det end kvinder – altså at komme videre..?
  Ha en god dag:-)

 5. Af Anne J.

  -

  @Karsten Kirup: Sølle forsøg på et modangreb. Men du tager desværre fejl. Om igen.

 6. Af Anne J.

  -

  @Hans Hold: jeg har bare kun oplevet det med indvandrerdrenge – aldrig danske drenge. Det samme gælder for mine veninder. Jeg er blevet bekræftet i mine fordomme gang på gang.Jeg tror virkelig at de har et formørket gammeldags kvindesyn hvor man er en luder hvis man ikke er 100% ren. hvorimod drengene må gøre hvad der passer dem. Men god dag til dig, jeg vil smutte inden alle I mænd gå totalt til angreb på mig og mobber mig ud. Så vil jeg bare være glad for at jeg har en anden, fri kultur og ikke deler skæbne med en masse ‘ufrie’ muslimske piger og kvinder. Ses og hyg jer med jeres muslimske venner.

 7. Af Susanne Keldstrup

  -

  Kære Anne J. dine dårlige oplevelser har gjort dig virkelige sur, det kan man godt forstå. Jeg synes at det begynder blive skaligt for dig selv og dine omgivelser hvis du nu går og har disse hadefulde tanker om andre muslimer. Jeg tror også at det er en bevidst angreb at udtale eller skrive muslimer om mennesker. Alle mørke i huden er ikke muslimer, der er mange kristne og jøder mv der har mørk hud og mørkt hår. I øjeblikket er det da mode at farve håret sort. Se på alle danske piger med farvet sor hår.

 8. Af Bjørn Sørensen

  -

  Vi lever i et kristent land hvor ingen person eller instans er hellig. Vi har ytringsfrihed, og friheden består i at enhver er undergivet kritik.
  Men ligesom en dommer er berettiget til at kritisere en lovgiver, er en lovgiver eller politiker selvsagt berettiget til at være uenig i en dom og kritisere dommeren. Der er dermed ikke tale om sammenblanding af den dømmende og lovgivende magt. Der er udelukkende tale om ytringsfrihed.

  At Yassin C ikke fatter substansen i vores frihedsrettigheder skyldes måske at han har fået fundametalisme ind med modermælken.

 9. Af Erik Nielsen

  -

  “Anne J.” – du har så ret så ret. Jeg kender nogen der har en ekssvigerdatter der blev voldtaget af en gruppe andengenerationsindvandrere. Hun turde ikke engang melde det. Og hvad de kaldte hende skal jeg undlade at skrive. Ham “Yassin” – åh, det er næsten ikke til at klare – han VIL jo ikke forstå. De hører ikke til i Skandinavien. Lad dog folk bo der hvor de passer sammen. Flygtninge skal vi selvfølgelig tage vores del af, men efter vores lands størrelse. Men indvandrere – stop det NUUUUUUUUUUUUU! Det ender galt. Læs deres indlæg og deres venstresnoedes, nærmest rascistiske supporteres indlæg! Stop det nu.

 10. Af Erik Nielsen

  -

  Sorry: JEG og mange andre er meget trætte af DIG “Peter Andersen” af “Hans Hold” og “Peter Jensen” folk der ligner værnemagere af værste skuffe. Føj

 11. Af Bjørn Sørensen

  -

  @Seyit Özkan
  Lad nu vær med at henvise til gyllesprederen Ekstra Bladet. Det er en sensationsprøjte som lever af at skabe “sensationer”. Det er blevet observeret at de henter deres sensationer fra skraldespande. I øvrigt er den en del af politikens hus, som er pladderhumanisternes højborg. Politikens hus kan ikke lide mennesker som Lars Hedegaard som har en anden mening end dem, disse frelste farisæer. Det er et ynkeligt fortagende som gang på gang blamerer sig med sin uvidenhed.

 12. Af Bjørn Sørensen

  -

  @Peter Pedersen
  “..men i forhold til den gennemsnitlige danskers politiske tilhørsforhold, repræsenterer juristernes sammensætning rent faktisk meget fint samme procentvise fordeling af højre og venstre, som de øvrige borgere i landet..”

  Det var da noget nyt når nu rød og blå stue er nogenlunde lige store.
  Når du trækker nazismekortet så tilkendegiver du din manglende indsigt.
  Når 70% af djøfferne stemmer venstreorienteret så er det langt over gennemsnittet.
  Ud fra mit kendskab til danske forhold vil jeg gætte på at at de fleste af de 70 % er offentligt ansat, så den reelle % er højere blandt offentligt ansatte.
  Efter 10 år i den offenlige sektor opgav jeg en karriere der, fordi den offentlige sektor er gennemsyret af venstreorienterede drømmerier.
  Jeg kunne simpelt hen ikke trække vejret der pga af intolerencen overfor anderledes tænkende.
  Så jeg forklarede mine venner og familie at jeg var politisk flygtning.
  Min brøde var at jeg forudså vores nuværende krise, og det blev for 25-30 år siden pure afvist og jeg malede bare fanden på væggen. Men er det ikke underligt at man kommer langt med almindelig sund fornuft. Hvilket rød stue er blottet for.
  Jeg har i mange år sagt at DK er et samfund i forfald, hvilket til fulde er bekræftet af realiteterne.

 13. Af Peter Pedersen

  -

  @ Bjørn Sørensen

  Jeg trak aldeles intet kort, men tilkendegav at alt er relativt, men en måske du kunne forbedre det, du benævner som min “manglende indsigt” med at oplyse, hvilke undersøgelser,
  der ligger til grund for din meget skråsikre påstand om, at 70 % alle landets jurister og økonomer skulle være venstreorienterede – og dommerne derfor dømme ud fra det – også når retsgrundlaget i den aktuelle sag er den regel i Straffeloven, der blev indført i 1938.

  At du skulle have forudset en krise for 30 år siden er da langt fra noget under, – idet Anker Jørgensen som bekendt var statsminister på det tidspunkt, under en af landets værste økonomiske kriser i nyere tid.

 14. Af Anja Jensen

  -

  Seyit Özkan
  26. januar 2011 kl. 11:25
  Det er slet ikke et spørgsmål om hvor mange muslimer jeg kender.
  Det er et spørgsmål om facts

 15. Af Anja Jensen

  -

  Anne J
  26. januar 2011 kl. 16:00

  Du har ganske ret, jeg ser frem til den dag de nyttige idioter får skyklapperne af.

 16. Af Jacqueline Hemmings

  -

  I cannot say whether Lars Hedegaard is being racist or not. But the allegations of sexual abuse against some women and children in the muslim society is a serious one and should be investigated. The protection of children should supersede any other consideration

 17. Af Bjørn Sørensen

  -

  @Peter Pedersen

  “at 70 % alle landets jurister og økonomer skulle være venstreorienterede”

  Emnet blev diskuteret på Lars Olsens blok efter han havde skrevet bogen “Eliternes Triumf”.
  I forbindelse med bogen gennemførte Capacent en analyse af de seks procent, der har de indflydelsesrige jobs, de længste uddannelser og ofte tillige de højeste indkomster.
  Analysen viste, at nutidens overklasse og højere middelklasse er delt i tre forskellige segmenter: Et borgeligt i det private ervervsliv, et socialdemokratisk i den offentlige administration samt en “kultur og uddannelseselite” der blandt andet præger medieverden.
  Den lange vandring gennem departementerne er forlængst fuldført i DK og den socialdemokratiske drømmeverden hersker i det offentlige, og glem ikke at samtidigt med Anker Jørgensen blev socisldemokratiet indvaderet af munkemarxisterne, disse stært troende fundamentalister.
  Hvis du fulgte med i den løbende debat ville du have indsigt i hvad jeg taler om.

 18. Af Susanne Keldstrup

  -

  Som dansker og kristen er jeg virkelig ked af at alle angriber Islam og muslimer. Er det et aftalt spil. Hvis man gjorde det samme for andre religioner (Jøder eller kristne) især jøder vil man kunne finde , kvindeundertrykkende og umenneskelige dogmer som I alle kritesere muslimerne for. Mærkelig nok, selv om det er bevidst (har set dokumentar fra DR om jødernes menneksesyn og kvindeundertrykkelse) bliver de ikke så anfægtet. Det er også en kendsgerning at Dansk Folkeparti har en del jøder som sidder på magten. Jeg tænker bare lidt højt, folkens..

 19. Af Susanne Keldstrup

  -

  Bjørn Sørensen – du virker som en beton menneske, som er meget meget højre orienteret. Kan jeg tillade mig at sige HH til dig.

 20. Af Bjorn Sorensen

  -

  @Susanne Keldstrup
  Jeg ved ikke hvad du hentyder til, men en ting kan jeg konstatere af din kommentar og det er at du ikke har meget begreb om hvad der forgaar i samfundet.
  Jeg skriver om realiteterne og hvis du ikke kan lide dem, saa kan jegt ikke hjaelpe dig til at faa et billede af hvad der forgaar i samfundet.
  At mange lader sig noeje med livsloegnen er et kendt faenomen.

 21. Af Anja Jensen

  -

  Susanne Keldstrup
  Jeg har aldrig mødt en etnisk dansker som ikke kan sin gramatik.
  Tillige med din jødefobi og misundele af disse, kan man vist ikke udelukke at du arbejder for Allah´s sag vel !
  Men godt forsøgt !!

 22. Af Anja Jensen

  -

  Susanne Keldstrup

  ” Som dansker og kristen er jeg virkelig ked af at alle angriber Islam og muslimer.”

  Du skulle meget hellere være ked af alle de overgreb muslimer udsætter kristne og jøder for.
  Det ville du have været HVIS du havde været kristen.

 23. Af Kurt Dejgaard

  -

  Som forudset, blev Lars Hedegaard frifundet. Det er ikke kriminelt at være en idiot i Danmark, så det kunne ikke være anderledes og det skal det heller ikke være.

  Lars Hedegaards egen reaktion:
  “Den kæmpemæssige internationale støtte til mig har været afgørende”

  Med andre ord: Hedegaard anser Danmark for at være en bananrepublik, hvor rettens afgørelser afhænger af international opmærksomhed, og ikke af landets love.

  Fik jeg sagt at det ikke er kriminelt at være idiot i Danmark?…

 24. Af Bjørn Sørensen

  -

  @Kurt Dejgaard
  Det er heller ikke kriminelt at være en idiot i Canada.

  Hedegaard var i mange år en erklæret marxist, så han er ikke ubekendt med med tyranniske og fundamentalistiske ideologier.
  “Den moderne islamisme, som næsten alle danske imamer går ind for, kalder sig en religion, men er først og fremmest en politisk ideologi på linje med kommunismen og nazismen.”
  Hedegaard er medforfatter til I Krigens Hus : islams kolonisering af Vesten. og 1400 Års Krigen: Islams strategi. At skrive disse bøger kræver en solid indsigt hvilket han som historiker har vist.
  At apologeterne viser sig at mangle denne indsigt og mere er drevet af politisk korrekthed er en trist konstatering.
  Du skulle hellere koncentrere dig om at forstå hvorfor islamiske samfund har været i forfald i 500 år.

 25. Af Pedram Kazemi-Esfarjani

  -

  Kaere medlem af Folketinget, Naser Khader, maa jeg godt erklaere som Dansk borger med Iransk fortid, at der ikke findes “moderate Islamister”? Haaber ikke, at Danmark vil alliere sig med moderate Islamister. Det vil vaere underkastelse, ikke alliance. raeson.dk citerer “Naser Khader: Det Muslimske Broderskab kan blive som de kristendemokratiske partier i Europa.

  Hvem ville vinde et helt frit demokratisk valg i Egypten?
  Det ved vi ikke, men jeg tror ikke, at det bliver islamisterne. Men man skal også huske på, at der er forskellige former for islamisme. Der er Det Muslimske Broderskab – de er de moderate af slagsen og har eksisteret siden 1920’erne. Broderskabet har fungeret indenfor rammerne af det etablerede politiske system. De vil komme til at virke – i fremtiden – på samme måde som kristendemokratiske partier virker i Vesteuropa. Det kan være som i Italien eller Tyskland. Men de hårdkogte islamister, dem som udfører terror, de står ikke stærkt i Egypten. Det er min oplevelse, at der er en stor modvilje mod dem. Deres terroraktioner rammer den almindelige ægypter – folk er trætte af dem. Den største industri i Egypten, er turistindustrien, og hver gang islamisterne udfører terrorhandlinger, så rammes den enkelte ægypter. Derfor tror jeg ikke på, at de hårdkogte islamister vil få magten i Egypten – det vil skræmme turisterne væk, og turisme er det mange ægyptere lever af. Men broderskabet, de moderate af dem [islamisterne] tror jeg, vil komme til at spille en rolle, og der mener jeg, at hvis de gøre det indenfor demokratiets rammer, så skal de da have lov til det.”
  Jeg vil anbefale det modsatte synspunkt paa samme nummer af raeson.dk: “Professor Mehdi Mozaffari: Det Muslimske Broderskab er anti-demokrater – det vil være katastrofalt at støtte dem”

Kommentarer er lukket.