Her er min prædiken – god grundlovsdag.

Af Naser Khader 71

Da jeg blev spurgt, om jeg ville komme i dag og holde en prædiken for jer i denne forsamling var det med en vis ærefrygt, jeg takkede ja.

Jeg har i de sidste mange år været både tvivlende og søgende. Jeg definerer mig selv som både kulturkristen og kulturmuslim. Fordi kristendommen er så stor og vigtig en del af kulturen her i landet, er den luthersk-evangeliske ånd dermed også en del af mig. Islam har jeg fået ind med modermælken, men jeg har gennem en længere periode følt mig mere og mere distanceret fra min barndoms tro.

Det er ikke fordi, jeg bliver afvist af de islamiske lærde, at jeg er søgende. Jo, der er ikke mange moskéer, jeg er velkommen i, men det i sig selv får mig jo ikke til at tro mindre.

Det er i langt højere grad fordi, jeg ikke kan forlige mig med den fundamentalistiske udlægning af Koranen, jeg i stigende grad oplever. Jeg føler, at der bliver udøvet vold mod min barndoms tro, når der opfordres til intolerance, had og til forbrydelser mod menneskeheden i Guds navn.

Islam har jo ikke altid været sådan. Det har tidligere været et sted med rummelighed og overskud og plads til at tage sig af samfundets svage og udstødte. Islam har tidligere spillet den samme rolle i verden, som kristendommen gør i dag. I dag er der desværre alt for mange, der ikke efterlever de kærlige budskaber, der også er i islam. Der er for mange, der følger en hadefuld og krigerisk tolkning af skrifterne. Og det synes jeg er sørgeligt.

Derfor er noget af det jeg beundrer allermest ved den danske folkekirke den rummelighed, der er i den. Der er en tolerance og en åbenhed, som gør dybt indtryk på mig.

Dagens tekst er fra Johannesevangeliet kap. 15, vers 26 til kap. 16, vers 4. Den handler om det, at forblive stærk i troen når man bliver udstødt. Den handler om, hvordan mennesker, blinde for sandheden, slår ihjel i Guds navn og tror de gør det rette. Den handler om ikke at kunne kende forskel på ret og vrang. Og den handler om grunden til, at nogle mennesker ikke kan kende forskel på disse to. Men vigtigst af alt, handler den også om modsvaret til dette had, nemlig næstekærligheden.

Verdens had

v26  Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig.

v27  Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen.

v1  Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra.

v2  De skal udelukke jer af synagogerne, ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud.

v3  Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt Faderen eller mig.

v4  Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer.

Det er nogle store og tunge emner, som her tages op. Men det er også emner, der den dag i dag fylder utrolig meget i vores dagligdag. Hver dag, når vi tænder for nyhederne i radioen eller i fjernsynet, møder vi disse mennesker, som dagens tekst handler om. Mennesker, der ikke kan kende forskel på gode og onde gerninger.

Vi har alle hørt om Lors Dukajev, vi hører om den længe ventede tilfangetagelse af Ratko Mladic, vi hører om kristenforfølgelser af kopterne i Egypten, vi hører om brutale drab af civile demonstranter overalt i den arabiske del af verden. Vi hører om børn, der bliver lemlæstede og torturerede.

Og det gør ondt, at høre om disse gerninger. Det gør ondt helt ind i hjertekulen, når man ser en flok forvirrede mennesker, der går fortvivlede rundt og leder efter deres kære, på en støvet plads, lige efter en bombesprængning. Man får det fysisk dårligt af medlidenhed, når man ser en moder siddende med sin livløse søn i armene og græde hysterisk. Disse billeder printer sig ind på nethinden, og det er umuligt for os at forstå, at et menneske – et menneske af kød og blod, ligesom os – et menneske, der har set de samme forfærdelige billeder, som vi har – kan ville påføre andre denne sorg, denne frygt og denne smerte én gang til.

Jeg tror også, at Jesus talte om sådanne handlinger, da han talte om verdens had. 

Handlinger som disse, får vi aldrig forbryderne til selv at indrømme, er forkerte og forkastelige. Det kan vi ikke få dem til, fordi de ikke ved, hvor slette deres handlinger er. De er overbeviste om, at de tjener et større gode, at de gør det rigtige.

Den tyske teolog og modstandsmand under 2. Verdenskrig, Dietrich Bonhoeffer, mente at de farligste mennesker ikke var dem, der var direkte onde. For direkte ondskab eller glæde ved andres lidelser vil altid være let at gennemskue, og vi vil altid væmmes ved det. De farligste mennesker er i stedet dem, der ikke kan kende forskel på rigtigt og forkert. Det er folk som disse, der ikke kan gennemskue at onde handlinger, forklædt som værende gode, i virkeligheden er onde.

Bonhoeffer så det dengang og vi ser det over alt i verden i dag. Men han stoppede ikke bare her. Han slog sig ikke til tåls med forklaringen, at nogle mennesker er vildledte og tror, det onde er godt, og det gode er ondt. Han påpegede, at der er en målestok, ved hvilken vi altid kan gennemskue om handlinger er gode, eller om de i virkeligheden bare giver sig ud for at være det. Og det er næstekærligheden.

Det er også budskabet om næstekærligheden, som dagens tekst handler om mere end noget andet. Næstekærligheden står som det gode modsvar til alle de onde gerninger vi er vidner til overalt i verden.Den er det indlysende og enkle svar på, hvordan vi skal forholde os til onde handlinger, og på hvordan vi skal lære at gennemskue dem. De, der handler forkert, men ikke ved at de gør det, gør det, fordi de ikke kender til Guds kærlighed.

Næstekærligheden er således det mål, alle handlinger skal måles ved. Respekten for det enkelte menneske, evnen til at føle empati eller medlidenhed, men også evnen til at glædes over andres lykke – alt dette ligger i ordet næstekærlighed.

Jeg synes, at budskabet om næstekærligheden er det smukkeste af kristendommens budskaber. For med dette handler det ikke længere om, at man skal bevise over for Gud, hvor meget man tror. Det handler ikke om, hvad man gør for at tilfredsstille Gud. Det centrale bliver at gøre en positiv forskel for vores medmennesker, i stedet for at gøre en forskel for sig selv. Det er det vi lærer af historien om den barmhjertige samaritaner, og det er således Jesu eksempel kan efterfølges. Det er altså motivet bag vores handlinger, kærligheden til det gode, og ikke handlingerne selv, der betyder noget.

Hvis vi accepterer denne præmis for Guds kærlighed, må vi også være beredte på at påtage os det ansvar, der medfølger.

Under Muhammedkrisen, da jeg fik en bombetrussel, ringede Søren Krarup til mig og tilbød, at vi kunne skjule os på en gård, hans familie ejede, hvis vi havde behov. En gård de tidligere havde brugt til at skjule jøder og frihedskæmpere på.

Jeg synes det var en meget smuk gestus! Søren Krarup er ikke en af dem, man i det daglige forbinder med næstekærlighed, men da jeg virkelig havde brug for det, var han der. Det er sådan han er. Han er der 100 % for dem, han kender.

Jeg vil gerne tage næstekærligheden et skridt videre. Jeg mener, at kærligheden til Næsten giver os et direkte ansvar over for denne – lige meget hvor han måtte befinde sig. Hvis vi har muligheden for det, er vi forpligtede til at hjælpe dem, der ikke kan beskytte sig selv, hjælpe de svage og hjælpe dem, der bliver begået uret mod.For mig er dette et af de ædleste budskaber i kristendommen. Det er et budskab, der udspringer af kristendommen, men på grund af styrken i det, har det spredt sig til hele det danske samfund.

Næstekærligheden og respekten for det enkelte menneske hænger uløseligt sammen. Man kan ikke have den ene uden også at have den anden. Det er en helt central værdi i den danske, demokratiske grundlov. Og det er med til at gøre Danmark til så fantastisk et land, som det er. Et land, hvor disse værdier ikke bare ligger i vores normer og i folket, men et land, hvor disse værdier er sikret i grundloven.

Jeg har selv prøvet at leve i et land, hvor disse værdier ikke er sikrede. Jeg har prøvet at leve i et land, hvor korruption og egen vinding overtrumfer respekten for individet og den retfærdige, lige behandling af alle mennesker. Derfor er det også med stor glæde, at jeg ser det arabiske forår springe ud. Der sker en masse forfærdelige ting dernede i øjeblikket, men kampen for frihed, retfærdighed og værdighed, synes jeg er meget smuk og livsbekræftende.

Det er en kamp, vi for længst har vundet i Danmark. Vi har for længst sikret de almenmenneskelige rettigheder, der udspringer af respekten og kærligheden til vores medmennesker. Det er det, vi fejrer i dag på den 162’tyvende Grundlovsdag.

Men som jeg også sagde, forpligter denne kærlighed til næsten og respekten for hvert enkelt individ. Vi har et ansvar.

Det er vores ansvar, at bruge dagen til at kigge ud i verden, for der er mange, der har brug for vores hjælp. Danmark er en sværvægter, hvad angår ytringsfrihed, religionsfrihed og respekten for andre individer. Men disse værdier bliver meningsløse, til en tom skal, hvis ikke vi hjælper dem, der ikke er så heldige som os.

Vi lever i en kompliceret verden. Beskyldningerne flyver om ørene på os. Tag for eksempel Libyen. Nogle siger, at vi skal blande os uden om og passe vores eget. Andre beskylder os for at have en skjult dagsorden, at vi kun er der på grund af olien.

Til de første vil jeg spørge: Kan I sige at I har respekt for jeres medmennesker og ikke ville hjælpe disse, når de har brug for det?Og til den anden gruppe, vil jeg sige: Er det, at andre interesser er i spil, en begrundelse for ikke at hjælpe? Hvis vores intentioner er gode, skulle vi så lade være, bare fordi andre ikke har den samme dagsorden som os?

Når alting bliver kompliceret, uoverskueligt, og vi bliver beskyldt for at have en skjult dagsorden, kan vi altid spørge os selv, om vores handlinger lever op til kravet om kærlighed og respekt for vores medmennesker.

Hvis svaret er ja, så har vi et ansvar for at handle og for at hjælpe, hvor vi kan.Vi ved at respekten for vores medmennesker og næstekærligheden er godt. Vi ved det, fordi vi kan bruge dem til at vurdere vores handlinger.

Derfor skal vi ikke bare benytte denne dag til at fejre, hvor godt vi har det herhjemme, eller hvor gode vi er til det med demokrati og respekt for individet. Vi skal se dagen som en anledning til at revurdere vores gøren og laden. For selv om vi for længst har vundet kampen for respekt, lighed og frihed i Danmark, bliver vi aldrig færdige med at passe, pleje og beskytte dem, når de bliver udfordret af andre værdisæt og andre kulturer.

Jeg ser de danske og især de demokratiske værdier som en smuk, men skrøbelig blomst. Vi skal vande og pleje dem, så de ikke tørrer ud og visner. Vi skal værdsætte dem og bringe dem frem i lyset og lade nye frø spire, hvor de kan. Og også disse nye spirer skal vi hjælpe med at fæste rod og vokse sig smukke. Det er det ansvar, vi har som borgere i et demokratisk, frit og næstekærligt samfund.

Amen – og fortsat god grundlovsdag!

71 kommentarer RSS

 1. Af John Ulrich Poulsen

  -

  Og kilden sprang og klokkerne klang, mens Helligånden blidt sænkede sig over Mårum Sogn, efter samtlige kirkegængere til deres betydelige fryd var blevet kropsvisiteret af pastor Khaders livvagter.

 2. Af Kirsten Iskov

  -

  Kære Nasser.

  Det overrasker mig, at du også fik talt om den tyske martyr Dietrich Bonhoeffer, da hans forbilled netop er Jesus Kristus, Him self.
  De bibelvers du går ud fra i din Prædiken handle jo om ” Den Helligeånds ” komme ind i Jesu Diciple på jorden, som Han lovede dem lige før Han steg på i himmelen foran deres øjne.

  Han holdt hvad Han lovede dem,og de holdt også hvad de lovede Ham ved, at holde sig bedende sammen i fællesskabet om ORDET / som jo er Ham selv. Da kom ” Den Helligeånd, Faderens og Sønnens Ånd “, som også ER GUD på PINSEDAGEN, og de modtog alle GUDS KRAFT / MAGT til , at gå ud i Jerusalem og prædike ORDET, og 3.000 personer blev ved Peters vidnesbyrd frelst på den dag.
  Mange folkeslag der dengang var til stede i Jerusalem blev mødt af GUD / af Den hellige Ånd, og fik syndenød og omvendte sig fra deres synd og bad Jesus om ,at komme ind i deres hjerter, og der blev de så frelst.
  TUNGETALEN ved ” Den Hellige Ånd “gjorde, at de forskellige folkeslag kunne forstå GUDS ORD på deres eget sprog.
  DETTE I SIG SELV ER JO MIRAKULØST, IKKE SANDT, Nasser.

  Hvis du blive ” En kristen martyr ” som Dierich Bonhoffen jo blev, så var det fordi HAN VAR BLEVET KRISTUS LIG.
  Han var frelst og en sand dicipel af Kristus Jesus, og derved ” Guds Ægte barn”.
  DET ER DETTE DU MANGLER, for at få dine ÅNDELIGE ØJNE ÅBNET OP. Ingen vil blive anerkent og acepteret fuldt ud af Faderes uden om Kristus Jesus. Kun den person der` TROR på Ham, og vil bekende Ham, som værende ” Den eneste Sande GUDDOM ” er en sand Kristen, og ” Guds Ægte barn “.

  Allah er en ond Åndsfyrste der` ikke kalder sig, som værende KÆRLIGHED, som Kristi Fader jo gør det.
  Altså er Allah og Han Profet en falsk guddom , og er derfor en OND afgud / Måneafgud fra Irak. Kristus har nu i dag magten i Himmelen og på jorden, og ikke Allah. K.Iskov.

 3. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til fr. Kirsten Iskov, 5. juni 2011 kl. 11:44)

  Det ville ærligt talt klæde dig at få pudset leverpostejen af brillerne og i det mindste lære at stave til andre menneskers navne!

  Her er et foto af Nasser. Kan du se, det ikke er den samme?

  http://withfriendship.com/images/e/21212/Gamal-Abdel-Nasser-wallpaper.jpg

 4. Af Steffen Nielsen

  -

  john Ulrich

  “Det ville ærligt talt klæde dig at få pudset leverpostejen af brillerne og i det mindste lære at stave til andre menneskers navne!”

  Du forstår virkelig at uddrage essensen af en tekst. Imponerende.

 5. Af Yassin C

  -

  @ K. Iskov (eller Naser Khader, for den sags skyld): der er nogle ting, der altid har undret mig i kristendommen, men som du/I meget gerne må forklare for mig.
  1- hvordan hænger det sammen med Kærlighedens religion, at alle mennesker bliver født syndige?
  2- hvordan hænger det sammen med Næstekærlighedens religion, at alle mennesker ikke er lige?

 6. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til hr. Yassin C?, 5. juni 2011 kl. 12:49)

  Det er trods alt efterhånden over 250 år siden menneskeheden tog de sidste naturvidenskabelige skridt ud af oldtidsreligionernes evige formørkelse og evindelige vås. Er de gået helt sporløst hen over din tankeverden?. Det må være mærkeligt at skulle leve i en moderne verden, hvis væsentligste præmis: At vi netop intet véd, man nægter at anerkende.

  Er der noget der hedder: en “kulturgudsløs”?

  Det interesserer os ikke længere voldsomt meget, hvilke dogmer forskellige religioner vil kæmpe til døden for at påtvinge os andre. Hvis de alligevel gør det, får de altså med grovfilen 🙂

 7. Af Elsebeth Nilsson

  -

  Tak for din prædiken, Naser Khader, den tillader jeg mig at hugge til min FB-side 🙂
  Fortsat god grundlovsdag!

 8. Af Birgitte Magelund

  -

  Naser Khader, tak for en smuk og betydningsfuld prædiken – som jeg tager med mig som en meget vigtig en!

 9. Af Birgitte Magelund

  -

  …Og i øvrigt, så kom jeg netop til at tænke på et nyhedsindslag i går, der antyder, at hver fjerde unge svensker er ligeglad med demokratiet. Det er skræmmende – for hvad er det modsatte?! Det er en udemokratisk styreform – gennemsyrer af korruption – og hvor det enkelte menneske ikke spiller en rolle – ikke har nogen betydning overhovedet.

  Også her vil jeg takke Naser Khader for at kæmpe så ihærdigt – for at oplyse og belyse.

 10. Af aase. dunker

  -

  Jeg vil gerne takke dig, Naser Khader, for dine gode
  ord. Du kæmper beundringsværdigt for demokratiet og for menneskets værdighed, som er at elske og ikke at slå ihjel.
  Meget mere kunne jeg have lyst til at skrive som tak, for det store arbejde du udfører her i landet og andre lande.
  Du giver Danmark ære.
  Tak

 11. Af Ulf Timmermann

  -

  De to regimenter er godt nok gået op i en højere enhed, af hidtil (?) uhørte dimensioner. Hvis der i nær fremtid bliver oprettet et Kulturgodhedsreligions Institut, vil Danmark ikke være foruden oplagte kandidater til indstillingen til professoratet.

 12. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til hr. Ulf Timmermann, 5. juni 2011 kl. 16:20)

  Der findes jo en del forskellige måder til at bekæmpe kvalme. Har man imidlertid mod sin lugtesans råd spist bare en lille bid af noget harsk, gør man imidlertid oftest klogest i at følge sin maves budskab om hurtigst muligt at få sig anbragt foran køkkenvasken og få åbnet for den kolde hane. Uanset om dagens medicin så ryger med op.

 13. Af Line Jensen

  -

  Sikke et desperat forsøg på at opnår den danske befolknings anerkendelse og respekt!
  Om du skifter religion, hudfarve eller bliver bedre til dansk så ændre det ikke på det faktum at du forbliver en røvslikker som ingen morale har! Fat det dog!

 14. Af Nicolaj V

  -

  Jeg er højreradikal, måske nationalkonservativ (om man vil) stærk i min kristne tro, mit lands historie og dets kultur. Naser Khader, din tale var rørende, jeg fik tåre i øjnene. At du også vælger, at nævne Søren Krarup er smukt. Naser i dag har du min fulde respekt og jeg vil kæmpe for din ret som troende, ateist, som dansker, som muslim eller hvad du vælger på din vej. Du er i sandhed et godt menneske. Fantastisk af dig Naser. Wow siger jeg bare. Man bliver helt rørt. Du er også velkommen i mit hjem.

 15. Af Anas hussum

  -

  Fuldstændig rigtig Line.

  Naser er blevet en røvslikker, og har mistet al sin integritet, da det eneste han prøver er at komme i søgelyset omkring kontroversielle spørgsmål der omhandler indvandre eller islam, så han på den måde vil “tjene” mere anseelse fra den danske befolkning, og et godt eksempel er jo den virkning han har i medierne, hvor han bliver gjort til grin, i alle andre spørgsmål end udlændinge politik..

 16. Af John Ulrich Poulsen

  -

  “Politisk set var jeg liberal
  socialistisk – højresindet – radikal.
  Jeg stemte altid med den største flok,
  og de tanker, andre tænkte, var mig mer’ end nok.
  Da mine egne tanker var så små og få,
  så endte jeg med kors og bånd og stjerner på.”.

  (Jens Louis Petersen)

 17. Af Naser Khader

  -

  @Anus Hussum & Linse Jensen.
  Mod tåber kæmper selv guderne forgæves.
  Fortsat god grundlovsdag!

 18. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til hr. Naser Khader , 5. juni 2011 kl. 18:04)

  Næste stop: Kristendemokraterne?

 19. Af Line Jensen

  -

  “@Anus Hussum & Linse Jensen.”
  Ikke nok med at du ikke kan tale dansk, så ser det også ud til at du ikke kan stave!!!
  Du er så langt ude Naser. Din familie må være dyb flove på dine vegne. Men det er også deres skyld. De burde opdrage dig meget bedre!

 20. Af Jesper H

  -

  Khader – “du rækker hånden frem – men blver dasket

  over fingrene” af bærme – der hiver jantelovskortet frem

  “du skal ikke tro du er noget” –

  personer der kun kan bidrage – med rendestenssprog –

  revyviser – you tube henvisninger – eller andet

  uvedkommende – bør ignoreres – glem dem.

  Du er noget – du går foran og er et flot eksempel på en
  NYDANSKER – der vil Danmark.

  Flere af din slags.

 21. Af Helle Nielsen

  -

  Hej Line sikke dog et underligt indlæg uden nogen som helst forståelse af hvad det er manden skriver, uanset hvad du siger så er det dig der er en r*vslikker og medløber der kun kan nedgøre uden at reflektere over det manden siger.

  Og hvis man behandler en mand der som Naser Khader
  har gjort alt for at blive intergreget i det danske samfund, så forstår jeg godt at andre mindre heldige og mindre intilligente giver op og er ligeglade med samfundet.

  Og inden du himler op om at de stjæler og så videre så mener jeg ikke at jeg accepterer det, men at udvisning er helt ok, ved grovere kriminalitet.

 22. Af anonym næsteelsker

  -

  salaam Nasser

  En fin tale. Må Gud være med dig og alle i andre og Danmark.

  Det gjorde ondt i mig, Nasser, at høre om din tvivl om Islam. For mig som dansk muslim er det jeg har fundet i islam netop det direkte forhold til Gud uden mærkværdig teologi og abstrakte usammenhængende tankesystemer.

  Hvad skal jeg med korsfæstelse, arvesynd, syndsforladelse, soning, treenighed? Hvad skal jeg med en kirke der har monopol på dåb, ægteskab, frelse og sandhed?

  Så hellere kun mig og GUd. Intet andet. GUds sendebud (flertal), klar tale.

  Gud er tættere på mig end min egen halspulsåre, Gud er den der hører og svarer bønner. I mit forhold til Gud, Den Ene, Almægtige, Kærlige, Barmhjertige, Tålmodige, Gavmilde Allah er jeg gennemsigtig. Gud er imellem mig selv og mit hjerte. Alle disse referencer fra koranen kender du sikkert.

  Selv hjertets og tankens små bølgeskvulp kender Gud og Gud er min “rabb” – min kærlige forædler.

  “hvem fører smukkere tale end den der inviterer andre til Guds vej, altid handler smukt og siger; “jeg hengiver mig til Gud.”

  “svar igen og mød uret med det, der er smukkere og mere retfærdigt – så vil du finde at den som har fjendskab til dig bliver som en kærlig og beskyttende ven.”

  “Kun de som har stor tålmodighed og standhaftighed vil opnå dette stadie…”

  Islams næstekærlighed er, for mig, meget mere udbygget og konkret end den er i kristendommen;

  – Drag dyb omsorg for de forældreløse
  – beskyt enkerne, kvinderne, arbejderne, de fattige
  – behandl dyrene med respekt
  – giv ud af din ejendom
  – lad andre drage nytte af dine talenter og dit væsen
  – Tilgiv overgreb mod dig
  – besøg de syge
  – lad aldrig dine nabo gå sulten i seng
  – at smile er ligesom at give almisse
  – fjern forhindringerne fra din næstes vej så det er nemmere for ham at vandre på den
  – lav forbøn for hinanden
  – spred kærlighed mellem hinanden
  – drag særlig omsorg for de yngste og de ældste i blandt jer
  – lad der ikke være tvang i religionen
  – spis i selskab
  – jo mere du giver væk jo mere modtager du
  – ønsk for din næste hvad du ønsker for dig selv hvis du er sand troende
  – vær som en tjener for din gæst og giv ham af det bedste du har.

  alle disse handlinger er konkrete bud i islam. Profetens lære og koranens lære. Hjertets renselse afhænger af disse ting og det er blot små dråber i islams store fantastiske hav.

  I Kristendommen ser jeg mange meget meget smukke ord og lignelser. Jeg elsker Jesu lignelser, selvopofrelsen og kærligheden. I Islam finder jeg alt dette i praktisk form ud over alle de smukke ord. Som en fuldendelse af Jesus’ budskab.

  Tag f.eks budet om at vende den anden kind til. I mekka levede Muhammad om hans disciple med udstødelse, trusler, mordforsøg, uddrivelse, ydmygelse, vold, tortur, etc. Slog de igen? aldrig. De vendte den anden king til i 13 år!. Det er islams begyndelse og det er den hærdelse, spiritualitet, tro og hjertets tålmodighed islam springer ud af. Det personlige forhold til Gud. Hjertets tro.

  Muhammad og hans disciples “lidelseshistorie” i Mekka kan snildt sammenlignes med Jesu’ lidelser. Der er fortællinger om meget omfattende tortur, drab, mishandling over lang tid.

  I kristendommen står det som et hovedbud “vend den anden kind til”. Jesus missionerede i 1-3 år ifølge Ny Testamente og det var mere end hvad disciplene kunne klare. Blev de angrebet, uddrevet, torturet, slået ihjel?

  Islam er i praksis hvad kristendommen prædiker.

  I islam er troen alfa og omega men troen er falsk og tom uden smukke gerninger og handlinger der afspejler kærlighed til Gud. “De som tror og handler smukt…” er koranens gentagne formular. Kristendommen er ren tro og jødedommen måske ren handling. Islam er den gyldne middelvej. Den må du aldrig forlade!

  Fred være med Krarup og det var en smuk handling at tilbyde dig husly, selv om den måske var lidt billig for mon ikke han godt vidste at du ikke ville tage imod den?

  Din egne hjemlands mænd, syrerne, tog i 2006 mod hundredetusindvis af libanesere da Libanon blev bombet. De husede dem, gav dem mad, tog sig om dem – på trods af at de ikke kendte dem. På trods af at mange af dem ikke havde et ledigt hus til overs som Krarup men var fattige og selv kæmpede for dagen og vejen.

  Mig bekendt er du velkommen i alle moskeer. Dem jeg kender, adskillige i både københavn og Århus, har intet problem med dig og ville aldrig drømme om at afvise dig eller på anden måde å dig til at føle dig uvelkommen. Du er måske nok en person folk ser kritisk på i nogen især arabiske miljøer, men mere end det er det næppe.

  Jeg ser heller ikke den ekstremisering du snakker om. Tværtimod har den islamiske verden gennemgået en sand afekstremisering siden 11 september. Folk idag er meget mere fokuserede på inderlighed, kærlighed, gode gerninger, individualisme, fred, tilgivelse, spiritualitet, etc. end i islamismens tidsalder.

  Og det er ikke blot noget jeg siger som verdensfjern dansk muslim. Jeg har boet mange år i den arabiske verden, besøgt mange lande og kender muslimer fra hele verden. Islam idag er åndelighedens og det personlige gudsforholds religion.

  I øvrigt er Talsmanden som du taler om ovenfor vel ingen anden end netop Profeten Muhammad? Se f.eks johannes 16:7-14 der handler om talsmanden. Er det virkelig helligånden der her tales om som det meste af kirken hævder?

  fred være med dig og alle jer andre- god grundlovsdag.

  glæder mig til at se dig i moskeen inshaAllah.

 23. Af M. S.

  -

  @ Kirsten

  Kan kun ryste på hovedet af dine udtalelser. Kristendommen er den sande falskhed. En sammmen-fusionering af græsk-romersk filosofi med semitiske rødder. Lad nu vær med at sige at muslimer tror på noget forkert. Kristendommen er pseudo-monoteistiske og er i manges øjne tættere på hedenskab end oprigtighed. Lad os håbe du indser det!

 24. Af Abdul Panjsheri

  -

  folkens, Naser er en forvirret perler, og ingen kan tvinge ham til at gøre hvad han vil, han dør højst om 30 år, okay vi ser 50, og hva så, han dør alligevel, og han kommer til at ligge i sin egen grav, og alt ligger mellem ham og “hans” gud… for at gøre det kort, vil jeg sige, NASER du er en kæmpe IDIOT !!!!! lige til at brække sig over !!!!!! du har fucking en klam mentalitet !!!! og ved du hvad, har altid respekteret dig, men nu hver gang jeg ser dig i medierne eller høre dit navn får jeg kvalme af det !!! ps. SKIFT OGSÅ DIT NAVN til Claus eller Henrik, eller Christian sådan et eller andet………… !!!!!!!!! “God grundlovsdag” DIN LORTE IDIOT !!!!!!

 25. Af Muslimen Naser Khader fra kristen prædikestol: « Eksistens

  -

  […] Hele Khaders prædiken her. […]

 26. Af Lars Mortensen

  -

  Den selvsamme Naser Khader, som ovenfor er åh, så næstekærlig etc. er altså den samme NK, som for blot 1½ år siden mente, at folks påklædning var Danmarks største problem! Ikke økonomi, ikke kriminalitet, ikke grænsekontrol, men det folk har på. Det harmonerer ikke voldsomt godt med “Jeg føler, at der bliver udøvet vold mod min barndoms tro, når der opfordres til intolerance…”
  Dobbeltmoral, hykleri eller blot mangel på sammenhæng???

 27. Af anonym næsteelsker

  -

  fred igen

  i øvrigt er det ikke mere end et par måneder siden at netop en kristen blev inviteret til at snakke til fredagsbøn i københavn.

  http://www.mandelacenter.dk/dansk/fremtidige-aktiviteter/imam-og-pr-ster-bes-ger-danmark.html

  Et er at folkekirken inviterer folk uden fra kirken. Det er vel deres pligt i et samfund hvor alle betaler til kirken. Noget andet er når muslimer selv inviterer præster indenfor.

  I islam kan dette nemt lade sig gøre da Jesus er en profet som Muhammad og Bogens Folk er Muslimernes brødre i troen på den ene Gud.

  Hvilken status har Muhammad i kristendommen?

  en ulv i fåreklæder…en falsk profet…satanisk…

 28. Af Steffen Nielsen

  -

  Yassin C.

  “@ K. Iskov (eller Naser Khader, for den sags skyld): der er nogle ting, der altid har undret mig i kristendommen, men som du/I meget gerne må forklare for mig.
  1- hvordan hænger det sammen med Kærlighedens religion, at alle mennesker bliver født syndige?
  2- hvordan hænger det sammen med Næstekærlighedens religion, at alle mennesker ikke er lige?”

  1,Hvis man ser bort fra betragtninger om arvesynd mm,, må det være grundelement, hvis man skal tale menneskets frihed, ansvarlighed og skyld, at man har valget mellem at kunne at kunne vælge det gode og det onde. Om end ikke andet er det en nøgtern beskrivelse at tingenes tilstand. Det onde/egoismen eksisterer.

  2. Over for Gud er vi lige. Det retarderede barn er lige så elsket som det begavede. Livet består bl.a. i, at vi administrerer vores liv ud fra vores livsbetingelse. Hvis man er i nød, kan man ofte møde kærligheden fra ens medmennesker. Lidelsen kan i visse situationer føre til en mere dyb dimention.

 29. Af Steffen Nielsen

  -

  Anonym næsteelsker

  “Hvad skal jeg med korsfæstelse, arvesynd, syndsforladelse, soning, treenighed? Hvad skal jeg med en kirke der har monopol på dåb, ægteskab, frelse og sandhed?

  Så hellere kun mig og GUd. Intet andet. GUds sendebud (flertal), klar tale.”

  Allerførst jeg kan sagtens acceptere din udlægning af koranen i den danske sammenhæng. Den minder om kristendommen.

  Men forholder det sig ikke således, at det du vægter er Mekka-versene som i også mainstream islam er sat til side til fordel for de mere fjendtlige Medinavers.
  Jeg kunne tænke mig, at Medinaversene blev bortabrogeret af Mekkaversene og ikke som nu omvendt.

  Til Naser

  Smuk prædiken på god luthersk grund efter min mening.

 30. Af Steffen Nielsen

  -

  anonym næsteelsker

  “Fred være med Krarup og det var en smuk handling at tilbyde dig husly, selv om den måske var lidt billig for mon ikke han godt vidste at du ikke ville tage imod den?”

  Jeg er faktisk overbevist om at tilbudet fra Krarup var 100 procent alvorligt ment.

 31. Af Steffen Nielsen

  -

  Abdul Panjsheri

  “folkens, Naser er en forvirret perler, og ingen kan tvinge ham til at gøre hvad han vil, han dør højst om 30 år, okay vi ser 50, og hva så, han dør alligevel, og han kommer til at ligge i sin egen grav, og alt ligger mellem ham og “hans” gud… for at gøre det kort, vil jeg sige, NASER du er en kæmpe IDIOT !!!!! lige til at brække sig over !!!!!! du har fucking en klam mentalitet !!!! og ved du hvad, har altid respekteret dig, men nu hver gang jeg ser dig i medierne eller høre dit navn får jeg kvalme af det !!! ps. SKIFT OGSÅ DIT NAVN til Claus eller Henrik, eller Christian sådan et eller andet………… !!!!!!!!! “God grundlovsdag” DIN LORTE IDIOT !!!!!!”

  Din måde at udtrykke dig understøtter de værste “fordomme”. Hvis du og andre fortsætter på den måde, skaffer i DF mange tilhængere.

 32. Af Steffen Nielsen

  -

  anonym næsteelsker

  “Så hellere kun mig og GUd. Intet andet. GUds sendebud (flertal), klar tale.””

  Er det nu sådan det forholder sig i Islam? Muhammeds status er efter min mening af en karakter, så man nærmest kan tale om en “to-enighed”. Han fremstilles netop ikke som et menneske med menneskelige fejl; men som det perfekte menneske, uden hvem man ikke frelses. Man skal netop følge hans vej. Nogle af hans tilhængere var af den overbevisning, at det kun drejede sig Allah, men dette modsiges i Koranen, hvor budbringeren ophøjes.

 33. Af Naser Khader

  -

  Tak for de mange rosende indlæg. Det varmer!

  Og til:

  @Lars Mortensen. Jeg går da stadig ind for et generelt niqab/burka-forbud! Men det kan, ifølge juristerne i Justitsministeriet, ikke lade sig gøre, fordi det vil efter deres opfattelse konflikte med grundloven. Det handler om kønsligestilling og kvinders ret til selv at bestemme over eget liv, krop og seksualitet. Og ja, nogle vælger at bære burka/niqab frivilligt, men flertallet bliver tvunget til det. Man skal være tolerant men ikke lalle-tolerant. Jeg i øvrigt også imod kvindeomskæring, flerkoneri, tvangsægteskaber, at børn skal faste mv.

  @Abdul. Pas på du ikke får hjertestop, så meget du hidser dig op. Og det man siger er man selv.

 34. Af Erik Petersen

  -

  Naser Khader jeg har igennem en del år fulgt dig dog ikke bogstavligt men via de medier du har optrådt i, grunden der til er fordi jeg længe har følt er du er et rigtigt godt menneske som der ofte har nogle fornuftige synspunkter, du virker som et menneske hvor næstekærlighed ikke blot er et ord men en del af dit liv og som en person som er søgende efter forståelse og det gode i andre mennesker, dette kan jeg blot på det kraftigeste opfordre dig til at forsætte med for tro mig når tiden kommer og vi skal vurderes for vores gerninger vil det veje tungt til din fordel.

  Lad dig ligeledes ikke slå ud af nogle blinde personers ugerninger og ofte hadfulde tunger, men se dem som en prøvelse og husk på at vi alle bliver udsat for disse prøvelser i vores liv når du føler dig alene og særlig udsat.

  Det er i virkeligheden ikke så vigtigt om vi er kristne, jøder, muslimer eller direkte ateister som ikke tror på Gud, det vigtigeste er at Gud tror på os og at vi igennem hele livet bestræber os på at være gode mennesker med menneskelig forståelse og ikke mindst næstekærlighed.

  Bevars kan vi alle af forskellige grunde komme til at sige og gøre noget dumt og ondt, men i sidste ende skulle det bare helst ikke komme til at veje tungeste kontra det gode i os, for husk på at det altid er nemmere at tilgive få fejl i et liv end et helt liv kun med fejl, og husk på at selve tilgivelsen også er en del af kærligheden, du er et klogt menneske så du forstå helt sikkert hvad jeg mener.

  Jeg skal nok holde godt øje med dig og følge dig så længe jeg kan, dog skal det ikke forstås bogstavligt hvilket du godt må sige til dine PET vagter (Smil).

  Alt lykke og held til dig fremover.

 35. Af Kim Olsen

  -

  Abdul Panjsheri

  Du skal ikke være så angst for de søgende og anderledes tænkende.

  Værdsæt at du lever i et frit demokratisk land, og begynd at udfordre dine egne forstokkede holdninger, så skal du bare se hvad der sker.

  Dine racistiske og fordømmende kommentarer er upassende, men helt lovlige i vores (også dit) land.

  Læg angsten væk, se mulighederne i øjnene. Gør dig selv til en del af det danske samfund, så får du indflydelse og respekt. Som du opfører dig nu, er du bare et utilpasset fjols fyldt med mindreværdskomplekser i en sump af misforstået religiøst idioti!

 36. Af anonym næsteelsker

  -

  salaam Steffen

  Jeg har ingen grund til at tro at Krarup ikke var oprigtig….

  Medinaperioden er ganske rigtigt et nyt kapitel i islam. Men det betyder ikke at mekkaperioden eller den del af koranen der kommer fra mekka er abrogeret.

  Lars Hedegaard hævdede det samme for nylig på tv i en debat med Sherin Khankan og blev ikke modsvaret. Måske fordi Sherin var for høflig til at vise Hedegaards manglende viden lod hun emnet glide forbi.

  Abrogation er et anerkendt fænomen i islam og nævnes i koranen. Det betyder at at enkelte regler (hukm) kan ændres eller ophæves af andre fordi forhold forandrer sig.

  Men ingen hævder at koranens bud om oprigtighed, at man skal søge fred og sameksistens før krig og konfrontation, næstekærlighed, selvopofrelse, etc. er blevet abrogeret. Moral forandrer sig ikke.

  Abrogation er en af de korandiscipliner (‘ulum al-quran, koranvidenskaber), der er mest kompleks og hvor der mange uenigheder. Nogen lærde mener at der er flere hundrede tilfælde andre at det drejer sig om blot fem tilfælde.

  Jeg afviser ikke Medinaperioden. Medina var kendetegnet ved at muslimerne blev angrebet af Mekkanerne og at de havde fået besked af Gud på at svare igen.

  Det er unikt i religionshistorien at en religionsstifter går sejrende ud af sin mission. En værdig afslutning kan man sige og profeten er jo netop ifølge koranen “khatim al-nabiyiin” – profeternes segl.

  fred være med jer alle

 37. Af anonym næsteelsker

  -

  Steffen igen

  Fred være med dig

  Hele pointen med at Gud sender en budbringer eller en profet er vel netop at folk skal følge ham og tage imod hans budskab med kærlighed og hengivenhed. Hvad skulle det ellers være?

  At Gud vælger en person med ophøjet moral, et lysende forbilledligt væsen, en dyb spirituel varme, en person der ånder af troværdighed, kærlighed, selvopofrelse og selvdisciplin er vel heller ikke så mærkeligt. At han samtidig er ubeskriveligt smuk, smilende og blid ligesom alle andre af Guds budbringere er heller ikke så mærkeligt da han jo netop skal kalde til Guds vej med hele sin person.

  Profeten bliver aldrig til en To-enighed i koranen. Vi skal elske ham, ja – følge hans vej, ja – men aldrig, aldrig antydes det at han er andet end et menneske.

  fred

 38. Af anonym næsteelsker

  -

  Kære alle

  Mon ikke Abdul Panjsheri er et falsum? En af de utallige antimuslimske netværks utallige pseudonymer?

  Abdul Panjsheri er ihvertfald ikke et muslimsk navn – det betyder “Panjsheris tjener” – abdul, tjener, må kun bruges om Gud.

  Ingen udtrykker sig sådan og hensigten er netop at skabe et billede af muslimer som forstumpede.

  tro mig; en “muslim” der taler så fejlfrit dansk har boet i dk meget længe og udtrykker sig ikke på den måde.

 39. Af Jens Storkesen

  -

  Naser Khader – Der er større kræfter på spil, end det umiddelbart fremgår af medier og Berlingske debat forum. Dagen vil komme, hvor personer som du, frit kan vælge, at leve i fred og ro med andre danskere og indvandrere som vil, at Danmark skal bestå (ellers bør man finde et andet land og bo i).

  Man bliver kaldt racist, nazist, vantro mv. når man tør at stille sig frem og sige stop. Vær fast i de følelser du har i hjertet, dybt dybt inde, ved du, at kærligheden er det vigtigste på denne jord. Kærligheden til sin familie, venner og sit land. Derfor vil man også beskytte de værdier som bedst tjener dette. Jeg er ikke i tvivl om, at du vil forlade Islam helt, hvor banalt det end lyder, så er du for godt et menneske til, at forholde dig til denne krigeriske taber religion.

  Du taler ofte om din mor (f.eks. ved debatten med Søren Krarup på P1) men der er jo ingen af os der er i tvivl om, at din mor må være et ualmindelig godt menneske, ellers havde hun ikke opdraget dig så perfekt (det må være utrolig hårdt for dig, at føle du svigter din familie – og det er denne ubehagelige følelse, som muslimer søger at skabe, når de bringer din familie og din person ind i debatten, det ved du selvfølgelig alleredegodt). De kommentarer der flyder herinde om din familie, kommer typisk (og du ved godt alt det jeg siger nu) fra andre muslimer og forvirrede landsforrædere, der udmærket er klar over, at det gør ondt når ens familie bliver trukket med ind i kampen.

  Naser, vi er mange på den national konservative front (jeg ved godt du ikke er hamrende national konservativ hehe) der har flere jern i ilden, og du behøver jo blot at kaste et blik mod Europa hvor hele det multikulturelle projekt bliver forkastet i stor stil, med Geert Wilders i front, Angela Merkel, Sverige Demokraterne, det norske fremskridtparti, Frankrigs Sarkozy og i England: David Cameron.

  Hvorfor forkaster flere og flere dette multikulturelle anarki? Er det fordi de ikke har respekt for deres hjemland og familie, og føler de skal underkaste sig? Nej, det er fordi det langsomt går op for herboende indvandrere af mellemøstlig herkomst, at hvis man virkelig vil leve i Danmark, blandt danskerne og nyde friheden, så er det ikke hos venstrefløjen og islamisterne man skal søge tilflugt. Det er hos de sande national konservative. Vi vil kæmpe med alt hvad vi har, for at du kan leve frit Naser. Og selvom dine modstandere påstår, at du underkaster dig danskerne og glemmer din fortid, så er det ironisk nok kun venstrefløjen som sviner og angriber dig og din person. Andre, som jeg, ser dig som en sand frihedskæmper, og jeg vil gå så langt som til at sige, at du kæmper en kamp på lige fod med modstandsbevægelsen. Muligvis arbejder du faktisk under større pres og flere trusler end de gjorde.

  Se blot kommentarerne her på Berlingske, det er jo pga. personer som disse muslimer og andre forræderiske danskere, at du i dag er nødsaget til, at være overvåget af vagter. Naser jeg fatter ikke hvor du finder modet henne, men jeg ber til, at du ikke trækker dig tilbage, men bliver stående og kæmper.

  Og Søren Krarup’s tilbud – det kom af næstekærlighed – og fordi vi ønsker, at beskytte dig, som vi ønsker at beskytte andre danskere der vil friheden til at leve sammen.

  Som sagt Naser, vi er flere end du tror, der kæmper for, at friheden igen skal rejse sig i Danmark, og til den tid, bliver det ganske ubehageligt når man (som flere muslimer i denne tråd) ønsker, at gribe ind i andres frihed. Naser tiden vil komme, og det har du indset. Kærligheden vil sejre.

 40. Af Finn Bjerrehave

  -

  Hr Nasar Khader, besvar venligst min henvendelse til en konservativ vælger, endda før du blev født.
  Hvordan kan du være Muslim i Danmark, dyrke demokrativet, og via politibeskyttelse 24 t i døgnet, fordi Muslimer i danmark ikke accepterer at du tager ordet demokrati i din mund, og stræber dig efter livet.
  Ligestiller du homoseksuelle med alm. mennesker?
  Er du en Trojansk hest, og skal dine fortræffeligheder ikke udmøntes i et Syrien som i dag tørster efter forandring, hvor du med dine menneskerettighedssynspunkter, kan finde grobund for dit sædekorn.
  Hvad du som Muslim kan tilføre de konservative , er uklart, men dit gamle parti de Radikale, måske var dit forum, da her skydes med spredehagl, og hvorfor konstant skifte politisk hest.
  Tak for levebrødet.Finn Bjerrehave Vig

 41. Af Ali Mahmoud

  -

  Kære Steffen Jensen
  Jeg er Muslim, og er født og opvokset her i Danmark,
  jeg har en indvending til din kommentar som jeg lige vil belyse dig lidt om.

  Er det nu sådan det forholder sig i Islam? Muhammeds status er efter min mening af en karakter, så man nærmest kan tale om en “to-enighed”. Han fremstilles netop ikke som et menneske med menneskelige fejl; men som det perfekte menneske, uden hvem man ikke frelses. Man skal netop følge hans vej. Nogle af hans tilhængere var af den overbevisning, at det kun drejede sig Allah, men dette modsiges i Koranen, hvor budbringeren ophøjes.
  – Profeten Muhammads status fred være med ham er stor i Islam, fordi netop denne profet blev i modsætning til de andre profeter ikke kun sendt til ét folk, han blev sendt til hele menneskeheden som den sidste. Han var den profet som Allah var allermest tilfreds med og hans Sunnah (Måden han levede på) burde derfor følges, så Allah også er tilfreds med os. Personligt er en af mine mål i livet at sørge for at Allah er tilfreds med mine handlinger, og derfor har jeg så en vejledning at følge, nemlig profetens levestil. Han er den profet som fik leveret sit budskab mange steder i verdenen på blot 23 år og muslimerne fik udrettet mange store ting i hans periode og også efter, alt dette kan ses hvis man blot søger ‘Islamic golden Age”, Profeten havde ikke gudestatus, fordi som der står skrevet i bl.a. bogen “Da månen blev delt” levede han som alle andre, intet tempel eller palads men et ydmygt hus samt klæder. For mig er profetens levestil det tætteste jeg kommer på perfekthed. Man får også mange ting bekræftet og vejledt i fortællingerne om hans levestil, f.eks. hvordan man udfører sin bøn, hvordan man burde opføre sig, hvilke tanker man ska gøre sig i givne situationer etc. jeg og samtlige personer jeg kender giver ham ikke gudestatus men har stor tiltro til denne mand.
  -Naser Khader, det er flot du har integreret dig i det danske samfund, du har fundet din plads i samfundet, desværre ligger den plads og den mentalitet du så har fået i forbindelse med din plads kritisk til min plads, Danmark er jo demokratisk og alle skal have lige rettigheder, men så snart som det kommer til spørgsmål om indvandrerne eller islam, er du først i køen til at angribe, derfor tager jeg afstand fra dig og dine udtalelser, jeg håber virkelig ikke at folk kigger på dig når de tænker på hvordan “indvandrere/udlændinge/nydanskere/muslimere” eller hvad man ska kalde os, burde være. Fordi du på ingen måde repræsenterer det virkelige liv. der er bare visse ting som har ændret sig i årenes løb mht til den nye generation og den danske kulturs påvirkning.
  håber du nød din grundlovsdag og må i finde det der behager jer, og jeg håber i vil blive retledt hvis i ender på vildspor

 42. Af Peter Nielsen

  -

  @Yassin C: Så vidt jeg kan se, fik du ikke svar på dine spørgsmål ovenfor. så her er et forsøg:

  “1- hvordan hænger det sammen med Kærlighedens religion, at alle mennesker bliver født syndige?”

  Ordet “syndig” er ikke i udgangspunktet negativt ment. Det betyder oprindelig blot “adskilt” (beslægtet med ordet “sund”, altså vand, der adskiller to landområder), og at alle er adskilt (dvs. fra Gud), betyder blot, at alle lever under de samme vilkår. Det skal ikke forstås nedgørende eller dømmende.

  “2- hvordan hænger det sammen med Næstekærlighedens religion, at alle mennesker ikke er lige?”

  Her forstår jeg slet ikke, hvad du mener. Det fremgår netop af det med synden, at alle er lige. Hvor har du læst, at ikke alle er lige?

 43. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til hr. Peter Nielsen, 6. juni 2011 kl. 04:52)

  Sikke da noget vrøvl. Se om ordet “synd”:

  http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=synd&search=S%C3%B8g

 44. Af Jens Storkesen

  -

  Sjovt at se, hvordan muslimer gemmer sig bag danske navne. Tag f.eks. “Torben Andreasen”’s indlæg, hvor han også skriver “vi danskere”. Men der skal ikke megen gætteri til at se, at det er en muslim der har formuleret sig, hehe. Pinlingt.

 45. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til hr. Jens “Storkesen”, 6. juni 2011 kl. 08:01)

  Ifølge Danmarks Statistik findes ingen i Danmark med efternavnet “Storkesen”:

  http://www.dst.dk/Statistik/Navne/Document.aspx?path=%2fhomedk%2fstatistik%2fnavne%2fhvormange&layout={AB08C697-2973-4A81-98AC-E038190BA8DB}

  Flyv nu ud og fang nogle frøer til de dunede små.

 46. Af Kim Olsen

  -

  Anonym Næsteelsker??

  “abdul, tjener, må kun bruges om Gud.”

  Det bliver Abdul Wahid Petersen nok en kende ked af at høre.. Paula Abdul og andre må også have røde ører.

  “tro mig; en “muslim” der taler så fejlfrit dansk har boet i dk meget længe og udtrykker sig ikke på den måde.”

  Øhm, jeg ved ikke hvad skole du har gået i (om nogen), men jeg kan forsikre dig om at det langtfra er fejlfrit dansk som benyttes i indlægget..

  Mon ikke snarere det er dig, som bare ikke vil acceptere, at der findes forstokkede mørkemænd (også) blandt herboende muslimer? Godt forsøg, den med at det må være en anti-muslimsk provokatør, men jeg hopper altså ikke på den.

 47. Af Naser Khader

  -

  Til “Torben Andreasen”. Jeg har lige sendt dig en mail. Hvis du ikke straks dokumenterer eller berigtiger dine løgne,bagvaskelse og injurier om min person, så bliver du sagsøgt.

  Det er så kujonagtigt at skjule sig bag et andet navn. Jeg ved at du ikke hedder “Torben Andreasen”.

  Godt nok er der ytringsfrihed her på bloggen, men der er nul-tolerance for løgn og bagvaskelse.

 48. Af Benny L. Nielsen

  -

  Citat:

  “Jeg synes det var en meget smuk gestus! Søren Krarup er ikke en af dem, man i det daglige forbinder med næstekærlighed, men da jeg virkelig havde brug for det, var han der. Det er sådan han er. Han er der 100 % for dem, han kender”

  Og vel nærmest 0 % for dem han ikke kender. Kalder du det næstekærlighed, Naser??

 49. Af anonym næsteelsker

  -

  Kære Kim Olsen

  Abdul Wahid betyder “Den Enes tjener” – Den Ene er netop en af Guds navne.

  Paula Abdul er, mig bekendt et kunstnernavn for en amerikansk popsanger…

  Nej – det er netop ikke fejlfrit – men det er ganske almindeligt dansk talesprog med hverdagsdiglossi og det hele. Ikke noget en “indvandrer” ville bruge.

  Hvad er en mørkemand? En mørkhudet mand?

  ha en god dag

 50. Af Moussa R.

  -

  Hej Naser,

  Jeg håber at du havde en god grundlovsdag. Jeg håber at du finder fred i det du søger. Du er søgende, og det er en god ting. Måske du har fået det med modermælken?(Søg og du skal finde, islam). Jeg er ked af at høre at du føler dig uvelkommen i moskeen. En moske er Allah hus og INGEN, og jeg mener INGEN kan nægte dig adgang til det. Det ved du også godt. Du skal da være hjertens velkommen til vores moske.

  Se Naser, det er næstkærlighed.

Kommentarer er lukket.