Jeg foretrækker hård debattone frem for fysisk handling

Af Naser Khader 110

Efter fredagens forfærdelige terrorangreb i Norge, er der taget hul på diskussionen om debattonen her i landet. Nogle mener, at vi skal skrue ned for den hårde retorik, mens andre blankt afviser, at retorikken kan føre til yderligtgående holdninger. Jeg mener, at det er et yderst kompliceret spørgsmål. Frem for alt mener jeg, at det aldrig bliver statens opgave at styre tonen i debatten – som foreslået af Socialdemokraterne i går. Til gengæld mener jeg det må være et krav når man blander sig i en debat, at man ikke er anonym. Man må stå ved sine holdninger og være forberedt på, at de bliver udstillet. Jeg har selv blokeret flere debattører her på min blog, især de anonyme, perfide og usaglige.

Jeg vil ikke blankt afvise, at ord kan føre til handling. Men vi er også nødt til at stille os et andet og meget nærliggende spørgsmål; om ikke en fortielse af selvsamme ord oftere vil føre til voldshandlinger, end selve ytringen af ordene vil gøre det?

En af grundene til, at terrorangrebet i Norge rammer os så hårdt er, at det er vores broderland, denne forfærdelige handling er blevet begået i. Jeg synes, at de takler hele situationen meget flot i Norge. Jeg er imponeret over den måde, hvorpå man samles som én nation i disse svære tider, og det gør mig usigeligt ondt på alle ofrenes og de pårørendes vegne. Det er en meningsløs og modbydelig handling. Jeg tror, jeg deler disse følelser med langt størstedelen af den danske befolkning.

Derfor mener jeg også, at vi skal være påpasselige med, hvordan vi reagerer på dette angreb på den demokratiske frihed, tryghed og tolerance. Vi skal være varsomme med at ty til udemokratiske begrænsninger af ytringsfriheden, for de vil alene være udløst af bestyrtelsen over én forskruet mands forfærdelige handlinger.

Jeg tror ikke, det tjener tolerancen i samfundet, at udstikke officielle retningslinier for hvad og hvor meget man må sige. Det er hele samfundets pligt og ansvar at opdrage tolerante borgere. Det er til gengæld ikke – og bliver det heller aldrig – samfundets opgave at udstikke normer og regler for, hvad man må og kan tillade sig at sige – endsige at mene. Den slags hører totalitære styreformer til og kan kun være til skade for tolerancen.

Jeg tror, som jeg så ofte tidligere har nævnt, at den hårde tone i den danske debat er medvirkende til at holde volden nede. Derfor mener jeg også, at det er tid til at mane til ro. Vi må ikke handle i panik, og derved risikere at ødelægge den debatkultur vi har brugt så mange år på at opbygge. For den hårde tone er ikke et nyt fænomen i dansk debatkultur. Vi skal bare kaste et blik på Søren Kierkegaard og dennes samtidige forfattere eller på Georg Brandes og hans politiske modstandere. Dengang var tonen så heller ikke blid. Men jeg tror ikke, vi skal bekymre os om, hvorvidt danskerne bliver yderligtgående af en hård debattone. Danmark har simpelthen aldrig været leveringsdygtig i ekstreme personer.

Derfor mener jeg også, at vi skal være påpasselige med at give folk en moralsk eller politisk korrekt mundkurv på. Det var noget af det Hal Koch advokerede allermest imod efter 2. Verdenskrig. Og jeg tror han havde fuldstændig ret i den pointe, at en af de største trusler mod demokratiet opstår dér, hvor man forsøger at beskytte det ved at lukke munden på antidemokrater. Derfor manede han til ro ved krigens afslutning. Derfor kæmpede han for, at man ikke skulle ødelægge det, der netop gør demokratiet så fornemt og så skrøbeligt – nemlig samtalens kunst. Jeg tror vi står i en lignende situation nu. Vi skal være yderst forsigtige med at lade forfærdelsen over terrorangrebet i Norge få os til at handle overilet. Vi må ikke sætte samtaledemokratiet over styr, fordi vi frygter en dansk Anders Breivik.

Vi sammenligner os gerne med både nordmændene og svenskerne, og i mange henseender bruger vi begge landes succeshistorier som målestok for, hvor vidt vi selv lykkes. Men lige netop med henblik på ekstremisme, mener jeg, at vi i Danmark har noget, som både Norge og Sverige kan tage ved lære af. Ja, vi har en hård retorik. Ja, den er hårdere end i vores nabolande. Til gengæld er antallet af hate-crimes og racistisk motiverede mord betydeligt mindre i Danmark end i Sverige. De svenske nynazister er af en meget hårdere og voldeligere kaliber end de danske. Norge befinder man sig et sted midt imellem svenske og danske tilstande. Det er mit håb, at man i Norge formår at bevare roen i denne hårde tid. Det er en utrolig svær opgave, de står overfor, men jeg håber virkelig, at man finder en balance, hvor der stadig er rum for de yderligtgående holdninger. Hermed mener jeg, at jeg frygter, at konsekvensen af at tvinge denne gruppe til tavshed i værste fald kan blive, at de, der allerede har ekstreme holdninger, bliver mere ekstreme. Og i nogle tilfælde handler på det. Det må ikke ske.

Jeg vil aldrig hævde, at vi ikke kan få en Anders Breivik i Danmark. For selvfølgelig kan vi det. Men jeg tror helt oprigtigt, at netop den hårde debattone er med til at lukke luften ud af ballonen, så vi undgår, at folk ryger ud i de mest voldelige ekstremer. Jeg vil til hver en tid foretrække en hård og til tider modbydelig debat frem for fysisk handling. Derfor er det tid til selvransagelse, men det er også tid til varsomhed og til beskyttelse af demokratiet.

110 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen N

  -

  Tak til Naser Khader for et godt og indsigtsfuldt indlæg.

  Jeg tror, at Du har ret i, at den meget åbne debat, der hersker i Danmark er med til at mindske risikoen for, at yderligtgående psykopater får vind i sejlene her i landet.

  Det tjener intet som helst formål at lukke en folkelig debat inde, jo mere folk tvinges til tavshed, jo større er risikoen for, at det får alvorlige og utilsigtede konsekvenser.

  Lad os derfor håbe, at vi får lov til at fortsætte en fri og åben debat i Danmark, og fri os for formynderiet fra de, der hele tiden hyler op om “tonen i debatten”.

 2. Af Rene Jensen

  -

  Helt rigtigt. Hvis man begynder at ville indskrænke ytringsfriheden pga. hvad en mand har gjordt, ja så har man bare skabt flere problemer i fremtiden.

  Jeg syntes det er en god ide, at lade alle og jeg mener alle, selv den værste landsbytosse få lov at komme med deres meninger. Det er med til at udligne trykket hos folk. Hvis man giver folk, også dem med de “forkerte” meninger komme frem med deres synspunkter. Ja så er man nok i sidste ende med til at forhindre at folk føler de må gribe til yderligheder for at blive hørt

 3. Af Jacob e

  -

  Retoriken i Norge er fuldstændig den samme som i Danmark – lige så perfid, racistisk og negativ. Deres svar på DF har 22 mandater, og de første massakrer har nu fundet sted. Det er kun et spørgsmål om tid før en looney i Danmark begynder at tro på at borgerkrigen virkelig er uundgåelig som DF-politikerne baldrer op med, og så har vi en lignende situation i Danmark.

 4. Af Karl Eriksen

  -

  “Åg på nakke og lås for vor mund”. Dette gjaldt for over hundrede år siden i Slesvig, da landet var under fremmedvælde (preussisk dengang). Nu lider vi de facto under et nyt fremmedåg, der ved visse “danske” politikere og deres ombudsmands lov fra 1983, samt ved EU-dommeres og FN-pamperes nåde er etableret. Nydende klienter, hvis krav og fjolleregler vi skal bøje os for og betale gildet og i dybeste tavshed finde os i, hvis vi ikke vil kaldes nazister og det der er værre af vor selvbestaltede ridefoged-elite.
  De høje herrer og ikke mindst damer vil gøre det globalt strafbart at sige det mindste kritisk om Systemet Islam, alt imens islamister må sige alt om os. De er så glade for “racisme-§”. OK, hvorfor bruges den så ikke mod dem? Hver gang en imam eller mullah eller hvad de nu benævnes, på et eller andet sprog kalder deres betalende værtsfolk for “vantro” eller det som er værre, burde de trækkes i rækken med påstand om strafs lidelse (gerne henvisning til en stat, de må være mere tilfredse med!)

 5. Af Jan Jørgensen

  -

  Jeg er delvis enig i Nasers påstand om, at den hårde tone tager trykket af ballonen.

  Men jeg mener ikke, at folk, der debatterer her på Berlingskes blog, at de er typer, man kan frygte noget af.

  Det er rart at skrive noget, og få luft for noget, man er dybt uenig i. Men hvem af os går med tanker om at gøre noget så rædselsfuldt, som det vi har set i Norge?

  Vel næppe nogen.

  Lad mig supplerer, til Nasers blik på Søren Kierkegaard, med en anekdote.

  Søren Kierkegaard sad i Det Kongelige Teater og en ældre dame bag ham nøs kraftigt. Han vendte sig om med ordene: “Vil de være elskværdig at holde op med at pisse mig i nakken, gamle stendysse”.

  Vi kender udtrykket, at tale som en havnearbejder. Hvor mange havnearbejdere har været involveret i terror?

  Jeg kommer på en cafe, som endnu aldrig har været knyttet til terror. Forleden hørte jeg følgende.

  En ophidset mand skælder en kvinde ud: “Hvis du ikke holder op med det pis, så slæber jeg dig med ud på gaden og hiver skelettet ud gennem røvhullet på dig”.

  Helle Thorning-Schmidt har selv, i lighed med Søren kierkegaard og havnearbejdere, og københavnske svajere, været terrorrelateret, idet hun til Freddy Blak har udtalt: “Jeg kan jo ikke gøre for, du ligner en pose lort”.

  Det er ganske vist!

 6. Af Morten Larsen

  -

  Kære Naser,
  Din frustration og vrede over debattens vilskud er forståelig, men hvordan vil du rent praktisk kontrollere, at man ikke blander sig anonymt i en debat? Den slags kan kun kontrolleres ved, at man ved indlogning oplyser korrekt navn OG cpr.-nummer, så identiteten kan tjekkes i cpr.-registeret, nøjagtigt som når DSB tjekker billetsnydernes sande identitet i S-toget. Jeg håber derfor, at din idé blot er lidt ugennemtænkt og ikke et udtryk for en totalitær holdning.
  Venlig hilsen
  Morten (som ikke er logget anonymt ind)

 7. Af Jan Petersen

  -

  Før internettets tidsalder blev samfundsdebatten styret af en lille intellektuel elite samt en håndfuld læserbrevsskribenter.

  Med internettet på banen er samfundsdebatten blevet mere folkelig. Det kan man så bryde sig om eller ej. Men, sådan er facts!

  Jeg er tilhænger at det fri ord, uanset hvor tåbelig en ytring så ellers måtte være. MEN, jeg er også tilhænger af, at ytringen underskrives med korrekt afsender (navn, adresse, postnr og by).

  Det kunne nok tage brodden af de værste ytringer, og resten klares med en simpel politianmeldelse.

 8. Af Jan Jørgensen

  -

  Du skriver, Naser: “Jeg vil til hver en tid foretrække en hård og til tider modbydelig debat frem for fysisk handling.”

  Jeg tror ikke, der er et modsætningsforhold mellem faktisk vold og et hårdt debatmiljø.

  Når man lægger et bidrag på siden her, så er det til en gruppe mennesker, man ikke kender og som man aldrig ser.

  Det er jo evident.

  Man går jo ikke ud og tæver konen efter, man har fået argumentatoriske øretæver her på siden.

  Det håber jeg da ikke.

  Jeg tror, kernen til så ekstreme holdninger, som de vi har set i forbindelse med terroren i Norge, den ligger i en personlighed og de tilfældigheder, som præger en sådan personlighed.

  I USA har man til hudløshed debatteret voldelige films og ditto spil.

  Ikke mindst under retsager om skyld for påvirkning.

  Til Turid Lundeq, jeg mener seriøst ikke, hans manifest har anden virkning, end at kede folk.

  Om det er 1200 eller 1500 sider, jeg tror seriøst ikke nogen gider læse et manifest.

  Vi har for længst hørt om Una-bombemandens manifest, og jeg har aldrig hørt om nogen, der enten har læst det eller hørt om noget af dette manifests indhold.

  Jeg er helt enig i, retsmødet ikke skal være åbent. Ikke fordi jeg er bange for, han skulle have en effekt i propagandaøjemed, men fordi han ikke skal have den glæde, og fordi man ikke skal give det signal, at en sådan udnyttelse skal kunne lade sig gøre.

  Vi er knap 7 miliarder mennesker. Det er så forsvindende få, der er så afstumpede, som Anders Breivik.

  Hvis man kunne læse uddrag af hans manifest eller hvis man kunne læse Hitlers Mein Kampf i uddrag i skolerne, så tror jeg at man kunne lære et spotte dårlig tekst skrevet at forskruede mennesker.

  Jeg tror bare, det bliver svært, for det er helt sikkert dødsyg læsning.

  Men jeg mener ikke, man skal gøre folk nysgerrige ved at gemme det væk.

 9. Af Kirsten Iskov

  -

  Kære Naser.

  Det havde klædt dig GODT hvis du havde skrevet, EN ÆRLIG og SANDDRU debat kultur.
  Der er intet i hele verden der kan måle sig op imod løgn og manipulation og had, end ÆRLIGHED og RETFÆRDIGHED.
  Gud selv står med hele Himlens Msgt og Kraft bag SANDHED og OPRIGTIGHED.
  Fordi Han SElv er SANGHEDEN og RETFÆRDIGHEDEN.
  Ingen menneskefødte børn er HELE sandheden og HELE / DEN Fuldkomne Retfærdighed, det er kun Gud Selv der`er dette, og som formår at være dette.

  Men, som Hans Barn har vi ” Hans Gode Ånd “inden i os, og så KAN vi GODT være ærlige og forsøge på , at blive RETFÆRDIGE i vore ORD og HANDLINGER ved GUD FADERS HJÆLP.
  Han er en GOD GUD der`meget gerne vil hjælpe alle sine børn, og give os visdom og indsigt til , at tjene Ham i vort arbejde.
  SE NASER, DET ER IKKE HÅRDE ORD.

  Selv blide ORD kan få STOR MAGT med sig.
  Jeg ønsker for dig og for hele DK, at vi må kunne tale med mildhed og værdighed HÅB og FRED ind i hinandens / hverandres hjerter og sind.

  Og, at vi må villet FÆLLESSKABET med hverandre ligesom vi i disse dage høre om i Norge. Dette er KLOGT fordi DET ER MED TIL , at højne den lave modbydelige polittiske standart vor land befinder sig i i dag.
  Jeg gruer for vor valg, hvor jeg skal være vidner til vort folks folkevalgte polittikkeres nedgørende talemåde op imod hinanden.
  DET ER GRIMT AT HØRE, OG AT SE PÅ.
  SE DET VIRKER LANGT IND I EVIGHEDEN når vi vælger FREDENS VEJ / fællesskabets vej, og vi vil ÆRE Gud derved. Guds Fred til dig Naser.
  K.Iskov.

 10. Af Thomas Jensen

  -

  det handler ikke om “tonen i debatten.” det holdt op med at handle om “tonen”, da Breivik i sit manifest argumenterede for massemord med præcis samme argumenter som Mogens Camre, Søren Krarup, Jesper Langballe og Lars Hedegaard bruger, nemlig at det er umuligt at leve fredeligt med herboende muslimer, og at en borgerkrig er uundgåelig. Da begyndte det at handle om at V og K støtter sig til medlemmer af folketinget, som har et fuldstændig forskruet og vanvittigt menneskesyn.
  Det er der vi står nu. Breivik mener man at alle muslimer skal tvangsomvendes/tvangsrepatrieres (også de norske statsborgere) eller “elimineres” på anden vis, og det svarer til verdensbilledet hos folk som stadig er medlemmer af DF har skrevet.
  Så det handler ikke om “tonen”. Det handler om, hvordan V og K vil forholde sig til det verdensbillede som også trives på den danske højrefløj langt ind i DF.

 11. Af Palle Andersen

  -

  Hvis man indfører censur (lad os kalde det ved dets rette navn) så vil jeg mene, at det for alle (uanset overbevisning m.v.) vil medføre et tab af information (som selvfølgelig for nogle kan være behageligt på kort sigt). Jeg mener dog, at det er ret og rimeligt, at en “redaktør” frasorterer de ALLERVÆRSTE “skrigerier” og generelle had-ytringer (uden nogen som helst form for argumentation) mod alt og alle – præcis ligesom ikke alle indlæg til den skrevne avis printes på debatsiderne.
  Men hvis man med hård hånd udelukker indlæg, der (måske med en harsk tone) kritiserer fx. indvandringen i Danmark (eller et hvilket som helst andet emne), så vil man blot opnå, at de udelukkede personer søger over på andre fora hos ligesindede.
  Det kedelige herved er, at det afskærer andre (ikke ligesindede) i at læse, hvad der rører sig uden for menigheden. Det kan måske skaffe ro i sjælen hos de rettroende (af hvilken retning det end måtte være) og muligvis også en følelse af, at have fået “renset” luften (en lille sejr!), men det vil være at stikke blår i øjnene på sig selv at tro, at man dermed har sat en “stopper” for meningstilkendegivelser, som man selv finder uacceptable. De flytter blot til andre sider, hvor de “oplyste / kloge / bedrevidende / rettroende” ikke søger oplysning om den tid de lever i.
  Som skrevet kan det måske trøste nogle, men det fjerner jo ikke de meninger, som nogle personer har.
  Og det er vel altid interessant (for oplyste mennesker) at vide, hvad andre mennesker mener ? Også selvom de måske ikke mener det samme som een selv – eller hvad ?
  I en anden (tilsvarende artikel) i Politiken fandt jeg en henvisning til en – lad mig kalde den ultrakonservativ – hjemmeside, hvor debatforummet var særdeles livligt. Jeg tvivler meget på, at ret mange af disse indlæg ville finde nåde for det annoncerede nye regime her på denne side – på trods af, (uden at have checket fakta) at langt den overvejende part af indlæggene var velargumenterede, tilsyneladende underbyggede med links m.v. og iøvrigt fri for sprogets værste gloser. Men det skal da indrømmes, at den bagved liggende mening nok ikke vil kunne samle flertal på Christiansborg.
  Men det er vel heller ikke et krav hvis man stadig ønsker en fri debat.

 12. Af ellen nielsen

  -

  En bramfri og hård tone indeholder som det mindste, at debattøren holder sig til emnet!

  Peder Pedersen’s indlæg kan betegnes som chikane eller spam.
  ————————————————
  Jeg foretrækker en karst, bramfri og ærlig debat – på et oplyst grundlag,
  hvilket betyder, at man debatterer emnet og ikke debattøren.
  Selv gør jeg mig altid umage med at udtrykke mig kort og præcist!

 13. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Hvorfor i al verden er mine kommentarer stadig fanget af censuren? De overtræder ikke debatreglerne og er relevante.

 14. Af ellen nielsen

  -

  For en del år siden, før alle disse skriftlige debat fora eksisterede,
  fortalte en ven mig,
  at disse regler gjaldt i i diskusioner og debatter – prioriteret rækkefølge:

  1. Hvem siger det.
  2. Hvordan bliver det sagt.
  3. Hvad bliver der sagt

  Jeg har altid ment, og gør det stadigvæk, at det er omvendt,
  men måske skyldes det, at jeg er opvokset på landet,
  hvor husmanden, fiskeren, og arbejdsmanden var lige så snusfornuftige som bondemanden og skolelæreren,
  selv om de talte i forskellige tone-arter, men snakken/talen var fri for bevidste falske og chikanerende toner.

 15. Af Jens Bräuner

  -

  Flot indlæg af Naser Khader. Sørgelig, at så mange der sandsynligvis aldrig har bevæget sig væk fra de socialdemokratiske Danmark idelig vil belære andre om, at dette partis ideologi er SANDHEDEN.
  Oppositionspartierne klandrer evindelig DF og regeringspartierne for “tonen i udlændingedebatten” de samme partiers retorik over for især DF mangler jo ihvertfald overhovedet ikke ukvemsord, alle husker jo Poul Nyrup Rasmussens ord fra Folketinget talestol om dem der ikke var stuerene.
  Hvad kom først “Hønen eller ægget”.

 16. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Her er jeg meget enig med dig Nasar!

  1) Vi kan aldrig undgå en Breivik, vi kan ikke forudse en Breivik.
  Vi kunne ikke forudse en Columbine High, en Una bomber, en Timothy McVeigh: Breivik har træk fra dem alle – alligevel kunne vi ikke forudse ham.
  Dvs. der er INGEN ledetråde, vi KAN ikke indrette et samfund, der undgår en sådan.
  Jeg bakker derfor op om den norske holdning: Vi må ikke miste ét fodfald i vores daglige gøren og laden.

  2) Vi står i en brydningstid, hvor mange vil tabe – og få bærer tab med ynde.

  3) Det er en demokratisk grundrettighed, at man frit må forsamles – ubevæbnede – og give sin utilfredshed til kende.
  Se på demonstrationerne i 1930’erne, deres plakater, deres slagsange:
  a) Tonen var bestemt ikke pæn: En populær smædevise kaldte statsminister Thomas Madsen-Mygdahl for “Møgdal”. “Hæng kapitalisterne” var et populært slogan.
  b) Tone var ikke lavmælt. Flyvevåbnet brugte i årevis 1. Maj demonstrationerne som øvelse i at vurdere folkemængder ved at fotografere dem fra luften.
  c) Plakaternes STORE bogstaver var navnkundige – og pinden, der holdt den oppe, var ganske udmærket til at gokke en forvildet modstander i nødden med.
  d) Det udviklede sig jævnligt til gadeslagsmål mellem grupper af forskellig observans; men kampe vil jeg ikke sige.

  Vi har set det før.

  4) Det kan godt være, at de sagtmodige skal arve jorden; men indtil da har de andre kronede dage.
  Det er et almindeligt debatkneb, at efter en påstand er tilbagevist, så gentages den i det uendelige i stadig højere volumen.
  Man bliver nød til at give svar på tiltale.

 17. Af Kim Pagels

  -

  lad nu være, Naser, du er på en måde inhabil til at komme med den slags udtalelser – stik hellere piben ind, og prøv at arbejde med forsoning i stedet for polarisering af samfundet, det ville klæde dig bedre, kunne det ikke være din mission?

 18. Af Henrik Jørgensen

  -

  Naser Khader, du er jo en dem, der sletter og blokerer allermest på din blog – synes du selv, at det er i overensstemmelse med din bombastiske udmelding?

  Jeg er enig i, at vi skal passe på med at lægge for mange restriktioner på ytringsfriheden og jeg er faktisk imod lovgivning, der tilsigter at folk ikke skal kunne færdes anonymt på internettet, men det er for naivt at tro, at frit had forhindrer terror. Var ABB måske forhindret i at komme til orde på internettet eller hvad er det, du mener?

 19. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Hvorfor blev mine kommentarer slettet? De var relevante og overholdt debatreglerne!

 20. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er yderst få debattører, der rent faktisk “forstår” eller ligefrem forsvarer politisk eller religiøs terror; men de findes da – på alle politiske fløje.

  Alligevel er jeg vant til at blive slået i hartkorn med højreradikale islamisme kritikere, selvom jeg konsekvent forsvarer demokrati og menneskerettigheder – konsekvent!

  De (heldigvis få) debattører, der rationaliserer eller ligefrem forsvarer
  Breiviks terrorattentater, har mere til fælles med de debattører, der forsvarer
  islamistiske terrorister, end de har med mig!

  Dét, der undergraver den fri debat, er ikke den grove tone, for nogle ting er
  det stort set umuligt at beskrive på en måde, som alle finder acceptabel.

  Det er den underliggende – nogle gange ret dkirekte – trussel om vold, der nogle gange forekommer, der undergraver den frie meningsdannelse.

  På den måde skiller den kristne jihadist Breiviks terror sig ikke fra
  islamistiske jihadisters terror: Formålet med terroren er, at påvirke opinionen
  i den retning terroristerne ønsker.

  Den kristne fanatiker, Breivik, har opgivet demokratiet, og er blevet antidemokrat, ligesom de islamistiske terrorister, og har lige som dem erstattet argumenter med vold og trusler.

  Men i modsætning til de imamer, der ophidser unge islamister til massemord på
  uskyldige civilister, i stil med Breiviks ufattelige ugerning, så tager Breiviks
  ideologiske forbillede, Fjordmand, fuldstændigt afstand fra Breivik og hans
  terroraktion.

  Så længe islamisternes evindelige forsvarere (Khader er selvflgelig ikke en af dem, der forsvarer islamisterne!) ikke også tager lige så kraftig afstand fra islamistiske jihadister, og deres propagandistiske forbilleder, som de tager afstand fra denne kristne jihadist og hans forbilleder, så er deres kritik af tonen i debatten rent hykleri.

  For den kristne jihadist Breivik er et spejlbillede af islamistiske jihadister,
  og hans selvopfundne enmandskorstog er et spejlbillede af utallige radikale
  islamisters jihad i Europa.

 21. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Hvorfor abbonere på avis, der tillader meningscensur?

 22. Af Anon Nymous

  -

  Nok det mest fornuftige der er skrevet i denne sag, mange tak for det, det var virkeligt tiltrængt at der blev manet til besindighed!

  Men….. Så længe venstrefløjen fører registre over, og udfører personhetz mod, de folk der formaster sig til at have holdninger der for dem er afvigende, så er det en nødvendighed for den frie debat at man kan deltage annonymt. Det politisk korrekte låg afholder rigtigt mange fra at sige deres mening – dette kan observeres overalt på skoler og arbejdspladser.

  Det er en nødvendighed at kunne debattere under et pseudonym hvis der skal diskuteres politik på nettet, der er en grund til at man eksempeltvis ikke diskutere det på arbejdspladser, det skaber usaglig splid.

  Lige præcis i denne type debat der tales om her, den ubehagelige men nødvendige, er det helt essentielt at anonymitet er mulig, ellers tør folk alligevel ikke.

  Der burde dog oprettes medlemslogins, således at en persons historik kan følges.

 23. Af Anon Nymous

  -

  Ellen Nielsen>

  hvordan kan pkt. 1 være relevant? Det er da helt underordnet HVEM der siger hvad – bolden ikke manden?

  pkt.2 & 3 er jeg helt enig i!

 24. Af kresten hillerup

  -

  hej Naser
  desværre i modsætning til mange af dine trosfæller, så er du en “berigelse” af det danske demokrati.
  jeg beundrer dit mod og din superdemokratiske indstilling. du har været en befrielse at følge gennem årene. selvom du kløjsede i det med liberal alliance så rejste du dig igen og tøver ikke med at stikke næsen frem på trods af, spot hån og laterligørelse.
  en stor stjerne fra mig til superdemokraten nasser!

 25. Af John Møller

  -

  Bravo til Berlingske Tidende for at rydde op i debatten på Internettet. Rystende at læse kommentarer på eksempelvis Ekstrabladets Nationen. Er hadefulde og personlige kampagner mod politikere eller andre greupper den rette medicin på vejen til et mere civiliseret samfund? Jeg tvivler – Naser – Kan vi ikke blive enige om, at vi skal besværliggøre anonyme hadefulde kampagner mod grupper og enkeltpersoner?

 26. Af Rikke Nielsen

  -

  Hvorfor blev min kommentar slettet? Er det fordi jeg ikke er enig med dig?

 27. Af ellen nielsen

  -

  Anon.
  Jeg debatterer ikke med anonyme,
  men efter de ændrede regler!

 28. Af Lars-Ole Feddersen

  -

  Kære Naser Khader !
  Meget enig i at det er anonymiteten blandt blogkommentarere der er problemet og ikke tonen i debatten. Du og de socialdomokratiske borgmestre på den københavnske vestegn er jo netop blandt de bedste eksempler herpå. Dengang i starten af 90’erne, da I med saglige argumenter begyndte at gøre opmærksom på at der var nogle integrationsproblemer mødte I en meget kras kritik og beskyldninger om at have en dårlig tone i debatten. Nu i 2011 er VKO,S og SF stort set enige om en stram udlændingepolitik og bedre integration. Så over tid lyttede og lærte vi andre altså af jeres argumenter. At der så aldrig var flertal for at begrænse tonen i debatten dengang, skyldes nok at man ikke kan anvende rationelle kriterier til at bedømme en “tone i debatten”. Det er jo en individuel følelse.
  I øvrigt håber jeg, som lægmand, at der er mange lærere i Samfundsfag, Dansk og Historie i gymnasiet og folkeskolens ældste klasser som vil bruge dit blogindlæg til at tage emner som ytringsfrihed og debatkultur på nettet op i det kommende skoleår.
  Med dine gavmilde referenser til Hal Koch, Søren Kierkegaard og Georg Brandes er der masser at tage fat på.
  For pluralismens skyld mangler vi så bare at Politiken snart lader Anita Bay Bundegaard eller Rune Engelbreth Larsen producere et blogindlæg med modsatte synspunkt, af tilsvarende kvalitet.

 29. Af ellen nielsen

  -

  Har jeg misforstået de nye regler om anonymitet?

 30. Af Lars-Ole Feddersen

  -

  Kære Anon Nymous !
  Jeg kan godt se at du har en pointe, idet folk med betydningsfulde poster i erhvervslivet og politik ofte er nødt til at udtale sig meget forsigtigt, da et løstrevet citat kan misbruges. Dette forhold er selvfølgelig også med til at hæmme en konstruktiv debat. Men så kunne medierne jo bare være lidt mere kreative. Eksempel:
  Hvis nu dagblade som Berlingske, Politiken, JP og Information virkelig ønskede at fremme en konstruktiv debat og samtidig gøre det til en interessant vare for deres kunder, kunne de hver især lave en blogdebat af en uges længde med et givent emne efter eget valg.
  Er emnet fx “Grøn teknologi” en uge i Berlingske kunne man betale en betydningsfuld aktør fra fx DI, LO, Dansk Landbrug, NOAH, DTU samt en politiker fra hhv. blå og rød blok. De er alle anonyme, kun Berlingske kender deres identitet. De skriver alle et blogindlæg og diskuterer anonymt med hinanden i 2-3 dage under pseudonym. Herefter åbnes debatten for blogkommentarer resten af ugen. Ingen af disse er anonyme. Derved kunne der muligvis udvikle sig nogle givtige debatter for vores samfund, så vi kunne få løsnet lidt op for blokpolitik og tomgangssnak.
  Skulle dette vise sig som en succes kunne aviserne vælge at kræve abonnement som betingelse for at kunne læse med og evt. skrive blogkommentar. Måske ville avisernes oplagstal igen begynde at stige.
  Så vidt jeg husker betalte borgerskabet i Oplysningens København for at gå på café, læse aviser og tidsskrifter samt debattere. Arbejderklassen gjorde tilsvarende på sin måde senere og stemte på Socialdemokratiet fremfor Syndikalisterne, senere DKP. Måske denne nyhedstrang og diskussionslyst er en af årsagerne til at ekstremisterne på begge fløje, aldrig har været særlig stærke i Danmark.
  Her i globaliseringens snart uendelige informationsstrømme, tror jeg mange leder forgæves efter steder med meningsfulde samtaler. Så måske erkendelsen af at gratis informationer ikke nødvendigvis er gode informationer breder sig.

 31. Af Peder Pedersen

  -

  Hør her ellen…

  Min kommentar er udtryk for en særdeles fin forståelse for situationen.

  Når det kommer til stykket, er det jo egentligt komplette tåbeligheder der bliver blogget om.

  For det første er det IKKE et debatforum og det kan i sig selv animere de mere flammende, løsrevne, samt humoristiske kommentarer.

  For det andet – hvis man altså har lidt bevisthed om hvad der foregår – så er det tåbelige element (men måske alligevel underholdende), at til bevidstløshed at få folk til at reflektere på komplet retoriske emner.

  Selvølgelig vil 99% foretrække hård tone fremfor en knytnævne i synet og længere er den prut ikke.

  Så hold dig til Femina – ellen – eller bare noget du forstår.

 32. Af ellen nielsen

  -

  Peder…
  Jeg går kun ind i en debat eller på en debatblog,
  hvis jeg finder emnet betydningsfuldt og ikke tåbeligt!

 33. Af Kristan Andersen

  -

  Kære Khader,

  Jeg er helt enig i, at man ikke skal censurere en hård tone. Men fortæl mig så lige, hvordan det går i tråd med det faktum, at du selv censurerer folks debatindlæg her i bloggen, når tonen bliver hård?

  Venlig Hilsen
  Kristian

 34. Af ellen nielsen

  -

  Anon Nymos spørger:
  hvordan kan pkt. 1 være relevant? Det er da helt underordnet HVEM der siger hvad….
  ————————–
  Peder giver dig noget af svaret her:
  citat: “Så hold dig til Femina – ellen – eller bare noget du forstår.”

 35. Af Tommy Petersen

  -

  “Din kommentar afventer bedømmelse”
  Det er dybt kritisabelt. Der er nu gået 24 timer uden godkendelse….

 36. Af Tommy Petersen

  -

  Prøver igen…

  Tryk avler modtryk.
  Kig på alle forbudslande. Flertallet falder til patten, mens de der har andre holdninger – herunder mere eller mindre ekstremistiske tendenser, negligeres. Når de ikke kan komme til orde, vokser desperationen over ikke at kunne komme ud med holdninger og synspunkter. Resultat er at de i stedet får lov til at gå uimodsagt.

  De populistiske idéer om at begrænse, forbyde og censurere debatten, svarer til at man indenfor psykologien vælger at tie følelser ihjel. Det er langt de fleste enige om er en rigtig rigtig dårlig idé.

 37. Af Michael Larsen

  -

  Tommy Petersen

  ““Din kommentar afventer bedømmelse”
  Det er dybt kritisabelt. Der er nu gået 24 timer uden godkendelse….”

  Snart 29,5 timer for min kommentar. Det kører på skinner for de nye regler! Banedanmark skinner…

  Med venlig hilsen

 38. Af Anne Hansen

  -

  Og??
  Ord danner spor. Husk det Naser. Det er ikke ligemeget, hvad man hælder ud i fællesrummet af psykisk forurening.

 39. Af Claus Rasmussen

  -

  Godt indlæg af Khader. Jeg er enig i det meste.

  Men der er en vinkel, som jeg synes bliver overset i debatten: Hvis nu man stiller en række regler op for hvordan vi diskuterer på internettet, hvad så op med dem, der ikke kan leve op til kravene ? Har de så reelt ytringsfrihed længere ?

  Vi kan nemt havne i en situation, hvor alt for mange mennesker ikke længere vil have lov til at udtrykke deres holdninger, fordi de simpelthen ikke har tilstrækkelig akademisk dannelse til at formulere deres synspunkter på acceptabel vis.

  Når jeg læser de mere “snavsede” steder på nettet og støder på udtryk som at “jeg er bare så fckiung tært af de ldee prekre” (*), så er det jo bare en lavtuddannets måde at formulere det mere høviske “jeg er modstander af muslimsk indvandring”.

  Min fornemmelse er, at det ikke vil mindske spændingerne i samfundet at begrænse frihed til at formulere sig som man nu kan.

  *) Jeg prøver, om jeg kan smutte under Berlingskes cue-words radar, her 🙂

 40. Af Claus Rasmussen

  -

  >> >> Jeg prøver, om jeg kan smutte under Berlingskes cue-words radar, her

  >> Din kommentar afventer bedømmelse

  Æv 🙁

 41. Af Erik Petersen

  -

  Min kommentar afventer stadigvæk bedømmelse og har gjordt det siden den 27 Juli kl 18:27, nu er jeg lidt nysgerrig over at hører hvor mange der skal bedømme min kommentar inden den bliver godkendt, for min kommentar er jo hverken grov eller ekstremistisk på nogen som helst måde, faktisk ligner min kommentar meget den som vores Statsminister kom med til TV-Avisen efter hans tale i vor frue kirke hvor han også advarede imod at dæmme op for den frie og åbne debat her i landet, og jeg kan jo se at andre har fået godkendt deres kommentar efter min, så er det på grund at tidsmangel eller hvad.

 42. Af M. Larsen

  -

  mit indlæg fra 27.7. venter på “godkendelse”????
  Er det godkendt? – Underlig fremgangsmåde, når man skriver et fuldstændig neutralt indlæg??

 43. Af Tommy Petersen

  -

  Hvad F… sker der. Min tålmodighed med Berlinske formynderi inc. er ved at være brugt op.

 44. Af Tommy Petersen

  -

  Debatten bliver fuldstændigt ødelagt. Hvor er de journalistiske intentioner om ytringsfrihed og demokrati…

 45. Af georg christensen

  -

  Til Naser Khader: Tak for dit indlæg, jeg er fuldstændig enig med dig.

  Når nogle, puster for meget “luft” (had og værdiløshed) ind i ballonen, bliver andre tvunget til, at åbne sikkerhedsventilen, inden den eksploderer.

  Et enkelt lille “ord”, viljen til “FORSTÅELSEN” for hinamden, er “LIVET`s alfa og omega.

  NB: Et enkelt, måske forkert forstået lille “ORD”, bør aldrig føre til “VOLD”.

 46. Af Naser Khader

  -

  Kære Turid Lundeq,

  Jeg tager selvfølgelig 100 % afstand fra alle påstande om, at Norge har del i skylden. Jeg ville aldrig kunne finde på, at komme med så horribel en påstand. Jeg mener slet ikke, at man kan give andre skylden for denne tragedie end Breivik selv. I denne dybt tragiske tid mener jeg blot, at vi skal være påpasselige med (både i Danmark og i Norge), at indskrænke ytringsfriheden for at undgå en lignende fremtidig tragedie.

  Det ser ud til, at Norges reaktion på terrorangrebet bliver en styrkelse af samtaledemokratiet i landet – hvilket jeg finder beundringsværdigt! Men debatten i Danmark antyder desværre, at vi danskere, hvis ikke der bliver manet til besindighed, risikerer at bevæge os i retning af det modsatte – mindre ytringsfrihed.
  Derfor finder jeg det væsentligt at påpege, at en øget statscensur meget vel kan medføre, at yderfløjene mister muligheden for at fremføre deres synspunkter. Jeg tror på, at det er vigtigt at samfundet giver rum til de yderligtgående holdninger. Hvis vi lukker ventilen for disse holdninger, er de tvunget til kun at blive luftet i lukkede miljøer. Jeg mener, at det er farligt, at tvinge sådanne overbevisninger til kun at eksistere i sådanne grupper, fordi de, når de ikke længere bliver mødt med skepsis og modargumenter risikerer at blive endnu mere yderligtgående. Derudover har mennesket behov for at lufte sine frustrationer og bekymringer. Hvis ikke det er tilladt at sætte ord på den slags, risikerer vi, at ordene bliver til handling i stedet. Det vil jeg for alt i verden undgå. Det er således ikke for at pege fingre eller beskylde Norge for noget, de på ingen måde er skyldige i, at jeg skriver som jeg gør. Det, det i stedet er, er en formaning om, at vi i Danmark ikke må ødelægge en af de ting, der gør dette land helt fantastisk, fordi vi er bange for at en lignende tragedie skal overgå os.

  Hvad angår videreformidlingen af Breiviks manifest i dets fulde form, vil det altid være muligt for de personer, det er tiltænkt, at finde på nettet. Jeg tror ikke, det er muligt at fjerne det helt. Det mener jeg heller ikke vi skal. Ved at forsøge at blokere adgangen til læsningen af det, vil man uforvarende bidrage til en masse myter om manifestet. Ved i stedet at give alle adgang til det, opnår man det modsatte. Fuld åbenhed omkring dets indhold. Jeg tror de fleste per automatik vil væmmes og tage afstand fra de væsentligste punkter af dets indhold – netop fordi de associerer det med Breiviks grusomme handlinger. På denne måde tager man i stedet brodden af hans budskab, og så er det tolerancen, åbenheden og demokratiet, der vinder. Stik modsat Breiviks ønske.

  Jeg håber, dette var svar på dine spørgsmål.

  De bedste hilsner,

  Naser

 47. Af Thomas Engelsted Zimmermann

  -

  Efter min opfattelse er det også vigtigt at få med, at ethvert politisk sybspunkt kan perverteres, så det fører til terror. Det er på ingen måde et problem, der er begrænset til de nationalkonservative:
  http://kortlink.dk/99hq

 48. Af Hans Christiansen

  -

  Enig – drop censuren.

 49. Af Lars-Ole Feddersen

  -

  Kære Naser Khader !
  Meget enig i at det er anonymiteten, der er problemet og ikke tonen i debatten. Du og de socialdemokratiske borgmestre på den københavnske vestegn er jo netop blandt de bedste eksempler herpå. Dengang i starten af 90?erne, da I med saglige argumenter begyndte at gøre opmærksom på, at der var nogle integrationsproblemer mødte I en meget kras kritik og beskyldninger om at føre en dårlig tone i debatten. Nu i 2011 er VKO, S og SF stort set enige om en stram udlændingepolitik og bedre integration. Så over tid lyttede og lærte flertallet altså af jeres argumenter. Det var måske ikke sket hvis kritikere havde fået begrænset ytringsfriheden pga. tonen i debatten. At der så trods alt aldrig blev flertal for at begrænse tonen i debatten dengang, skyldes nok at det er svært at benytte rationelle kriterier til at bedømme en tone i debatten. Ofte er det vel en individuel fornemmelse dannet udfra egen baggrund og opdragelse, hvorfor udddannelsessektoren gennem opprioritering af dannelsen i samtaledemokratiet, måske kunne modvirke fremtidig ekstremisme bedre.
  Derfor håber jeg, som lægmand, at der er mange lærere i Samfundsfag, Dansk og Historie i gymnasiet og folkeskolens ældste klasser som vil bruge dit blogindlæg til at tage emner som ytringsfrihed og debatkultur på nettet op i det kommende skoleår. Med dine referenser til Hal Koch, Søren Kierkegaard og Georg Brandes skulle der være masser at tage fat på. Medtages også en blogskribent med et andet synspunkt på sagen end dig, skulle udgangspunktet for en pluralistisk opgave være på plads. Hvad vore yngre medborgere så måtte mene er helt op til dem selv, men jeg tror det er vigtigt de konfronteres med problemstillingen, efter terrorbomben i Oslo og den vanvittige massakre på Utøya. Dette er måske en af fremgangsmåderne, som ikke virker helt så belærernde overfor de unge.

 50. Af Rikke Nielsen

  -

  Sikke en spændende diskussion der kommer ud af at alle indlæg blive slettet/censureret 😉

Kommentarer er lukket.