Værdier til forskel – mellem konservative og radikale

Af Naser Khader 79

Aftalen mellem Konservative og de Radikale glæder mig. Jeg synes, det er på høje tid, at vi får gjort op med blokpolitikken. Det bliver godt for folkestyret, at vi fremover får et bredere politisk samarbejde.

Jeg synes, det er dejligt, at Barfoed er gået ind i dette samarbejde med Margrethe Vestager, men jeg er også oprigtigt begejstret over, at de radikale langt om længe er nået til den erkendelse, at dansk politik er nødt til at være funderet på et bredt samarbejde over midten, hvis demokratiet skal komme til sin fulde ret.

Behovet for et opgør med blokpolitikken var faktisk en af hovedårsagerne til, at Gitte Seeberg, Anders Samuelsen og jeg i sin tid startede Ny Alliance. Og det var netop dette samarbejde hen over midten, der var en af visionerne med NA, før det gik helt galt. Jeg havde flere gange forsøgt at trænge igennem til den radikale ledelse med ønsket om et samarbejde på tværs af fløjene, men blev hver gang mødt af en mur. Det blev dengang tilnærmelsesvist opfattet som blasfemi, at bringe sådanne tanker til bordet.

Men tiderne har ændret sig. Nu er samarbejdet en realitet, og jeg kan ikke lade være med at sidde tilbage med et skævt smil, og fundere over, om jeg bare var forud for min tid – dengang hos de radikale, da et samarbejde med VK var et absolut tabu…

K og R vil kunne samarbejde om mange ting, for vi deler mange visioner for Danmark. Heriblandt findes den økonomiske politik, ønsket om reformer, EU-politikken, erhvervspolitikken og enkelte dele af indvandringspolitikken. Begge partier ønsker, at gøre det lettere for Danmark at tiltrække de attraktive, veluddannede udlændinge. Det er folk, som vil være en klar gevinst for Danmark som skal hjælpe os med at skabe vækst, men som vi i øjeblikket ikke evner at få til landet. Vi taber kampen om den kvalificerede arbejdskraft til andre lande, fordi det er for besværligt for dem at komme til Danmark. Vi har pt. alt for meget bureaukrati på dette område. Dette bureaukrati ønsker både K og R at gøre op med, så vi igen kan blive en konkurrencedygtig nation på dette felt. Det er bl.a. derfor vi ønsker at flytte den del fra Integrationsministeriet til Beskæftigelsesministeriet.

MEN det er selvfølgelig ikke alting vi vil kunne samarbejde med de radikale om. Der er ingen grund til at være naiv på dette punkt – og her ved jeg hvad jeg taler om J

Konservative adskiller sig tydeligt fra de Radikale på essentielle værdimæssige og indvandringspolitiske punkter som familiesammenføring, 24-års-reglen, asylpolitikken, kampen mod ekstremisme og særrettigheder til mindretal i mindretallet, som ofte senere presser flertallet i mindretallet.

Den fundamentale forskel på K og R, der gør, at vi ikke vil kunne enes på disse områder ligger i forskellige værdiopfattelser.

De radikale er værdislappe i den forstand, at de er værdirelative. De tror at alle værdier er lige gode og har nærmest en laissez-faire-attitude i forhold til folk med helt grundlæggende anderledes livsværdier. Resultatet af en sådan tankegang er, at man risikerer at give køb på vores demokratiske kerneværdier som f.eks. ytringsfriheden, fordi man famler rundt i blind ubeslutsomhed. I virkeligheden svarer det at være værdirelativ til at være nærmest værdiløs. Som værdikonservativ tror man på, at de demokratiske værdier er de bedste. Man anerkender, at andre værdier også har en værdi i sig selv, men man er ikke villig til at tolerere alt, og slet ikke hvis det bliver på bekostning af de demokratisk sikrede friheder.

Under Muhammed-krisen blev det klart for mig, at jeg ikke længere følte mig hjemme i Det Radikale Venstre, fordi krisen gjorde mig værdikonservativ. Anders Fogh Rasmussen var især under Muhammed-krisen værdikonservativ. De demokratiske værdier blev udsat for et gevaldigt pres, og det havde mine kollegaer fra Det Radikale Venstre svært ved at forstå. Der var en mangel på forståelse for og anerkendelse af vores grundlæggende værdier. Jeg følte, at de værdier, der netop giver det danske samfund en særlig demokratisk status, var truede. De var truede, fordi et misforstået ønske om at ligestille alle kulturer og alle værdier tog over. At det danske samfund bygger på frihed og lighed i status betyder ikke, at alle værdier er lige. Nogle værdier er bedre og vigtigere end andre. De demokratiske værdier er de bedste, og dem skal vi være stolte af. Vi skal være bevidste om, hvor gode de er, men også om hvor skrøbelige de er. Det er vores pligt at værne om dem.

Det spil, der udspillede sig under krisen, var ikke bare et politisk eller et kulturelt sammenstød. Det var et værdisammenstød. I Danmark er vi så vante til tankegangen om, at alle er lige, at mange ikke forstod, at alle værdier ikke er lige. Nogle gange vil værdisæt uundgåeligt konfronteres med hinanden. Når det sker, er det uendelig vigtigt, at vi kender vores værdier, at vi er bevidste om deres forcer og svagheder. Demokratiet fordrer tolerance – og tolerance er godt. Men vi skal ikke være så tolerante, at vi undergraver vores samfund, den demokratiske kultur og de demokratiske værdier. Når de demokratiske værdier bliver udfordret af totalitære styrerformer og ekstremistiske holdninger, skal vi stå fast på vores værdier. Vi må ikke være i tvivl om, at de demokratiske værdier er bedre. De er bedre, fordi de bygger på oplysning og frihed.

Gennem mit arbejde med indvandrere og udlændinge i ca. 15 år, er jeg blevet tvunget til at reflektere over mine holdninger til statens indblanding. Jeg har oplevet en gennemgående laissez-faire-attitude over for disse grupper, som jeg ikke kunne komme overens med. Med dette mener jeg, at de demokratiske idéer ikke blev skiltet med. De var tilnærmelsesvist usynlige. Og ting, der er usynlige, eksisterer ikke.

Værdikonservatismen søger – helt i tråd med resten af den konservative tankegang – at skabe den optimale balance mellem stat og individets frihed. Selvom staten ikke skal blande sig i privatsfæren, og selvom vi har meningsfrihed i Danmark, betyder dette jo ikke, at vi ikke skal fremhæve de demokratiske værdier, eller at vi ikke skal sikre de bedst mulige vilkår for deres udbredelse. Det er nødvendigt, at vi lærer om de demokratiske værdier, for hvis vi ikke forstår dem, hvis vi ikke kender fordelene ved frihedsbegreberne, så tager vi dem enten for givet, eller vi tager dem slet ikke til os. Man kan desværre sagtens nyde godt af det danske samfund, uden at besidde en dybere sympati for, hvor essentielt demokratiet og friheden er for velfærdsstaten.

De danske demokratiske værdier er ikke noget, vi kan tage for givet. De er baserede på lange traditioner om frihed, tolerance og respekt i det danske samfund. Vores frihed skal værnes om, den skal plejes og den skal beskyttes. Hvis ikke den bliver det, risikerer man at forveksle frihed med lighed, som netop var det, der skete under Muhammed-krisen. Ytringsfriheden for eksempel, er jo ikke et redskab beregnet til at ligestille, men et redskab, der skal sikre individets ret til at ytre sig og til at udøve kritik af magthaverne. Uden denne ret til at råbe op, hvis man føler sig uretfærdigt behandlet, eller hvis man vil have ændret noget, kan friheden ikke eksistere. At begrænse ytringsfriheden vil altså være en begrænsning af friheden.

Som skitseret ovenfor adskiller de Radikale og de Konservative sig på nogle helt fundamentale værdipunkter. Det er langt fra et spørgsmål om, hvilken statsministerkandidat man peger på. Der er områder, hvor vi ikke vil kunne nå til enighed, fordi vi har fundamentalt forskellige opfattelser af, hvordan værdierne skal vægtes, og så er der områder hvor vi sagtens kan.

Til trods for disse forskelle, byder jeg stadig samarbejdet hjerteligt velkommen! For det er en af demokratiets fineste opgaver at sikre, at hver en stemme tæller. Et samarbejde hen over midten vil forbedre varetagelsen af denne opgave gevaldigt, da langt flere borgere vil få indflydelse. Kan man andet end at være begejstret over dette!?

 

79 kommentarer RSS

 1. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Forskellen er

  Konservative er tilhængere af tvangsægteskaber
  Radikale er modstandere af tvangsægteskaber

  Konservative:
  Vi lader Pia udsætter alle danske unge for et tvangsægteskabspres for at vælge en hvid dansk pige.
  Hvis danske unge alligevel bliver forelsket i en udlænding, så er beskeden. Drop det eller vi vil chikanere dig til at emigrere hvis du vil have et familieliv.

  Radikale:
  Danmarks bedste forsvar af de borgerlig-liberale frihedsrettigheder såsom retten til at have den familie man selv ønsker og ikke den familie som staten forsøger at tvinge en til at få.

 2. Af Kristian Andersen

  -

  Forskellen er intelligens. Noget De Radikale har mere af en de Konservative. Endnu et åndsforladt indlæg fra Klovnen og vendekåben Khader vidner om dette!

 3. Af georg christensen

  -

  Værdier til forskel? og hvad får vi så?, en flok politiske udsagn, som i sidste ende alligevel er værdiløsheder (et eller andet, at handle med).

  Noget (midt imellem), som hverken vil det ene eller det andet.

  NB: Vi bør “alle”, kunne acceptere, at der kan være forskelle i ydelserne, og ud fra “fællesskabets” indstillinger, bedømme disse.

  En “viden”, som ligger i os alle, (måske engang i fortiden “gen modifiseret”), jeg ved det ikke.

  Som et “dansk” (røde, hvide blå, gult eller grønt) samfund, burde vi bare forstå “værdien”, som et “samfund”, bygges på, ikke er “adskillelsen”,men “foreningen”. Det er ikke kun VKO´s, men også S og SF`s skyld, at det “danske samfund”, nu sidder tilbage, med røde ører, som ikke er en “krone” værd.

  Det er sammenholdet, i en form for “samfundsstruktur”, fuldstændig uafhængig af forskellige (religøse og politiske) tilhørdsforhold.
  Lad dog bare den ene, bede til sin “fanden” og den anden til sin “gud”, eller omvendt.

  Naturen, har forlængst bevist: Den ene, kan ikke leve uden den anden. Så lad os komme videre.

  Et nyt NB. ønskes tilføjet. Prøv, at bruge den “øverste etage”, istedet, for, bare at løbe rundt om dig selv.

 4. Af carsten nielsen

  -

  “De danske demokratiske værdier er ikke noget, vi kan tage for givet. De er baserede på lange traditioner om frihed, tolerance og respekt i det danske samfund. Vores frihed skal værnes om, den skal plejes og den skal beskyttes.”

  Dette er ikke foreneligt med feminine ideologiske synspunkter.

  Kvindelige energier kan ikke fatte dette. Villy Soevndahl mfl. er fundamentalt baseret i kvindelige energier.

 5. Af carsten nielsen

  -

  Rettelse:

  “Kvindelige energier kan (tilsyneladende) ikke udvikles til at kunne fatte dette.”

 6. Af K. Hansen

  -

  I en grundforening lagde man en regel ind, der skulle beskytte foreningen for gennemgribende ændringer, også af økonomisk art. Det var altså ikke rene demokratiske beslutninger, der talte.

  I Danmark har vi ændret samfundet gennemgribende uden at spørge danskerne. Her tænker jeg naturligvis på indvandrerproblematikken. Om 50 år er danskerne måske i mindretal. Hvor er demokratiet så henne?

 7. Af Lars Mortensen(6100)

  -

  Det er himmelråbende jammerligt at høre et udsagn som “dansk politik er nødt til at være funderet på et bredt samarbejde over midten, hvis demokratiet skal komme til sin fulde ret”, når det kommer fra et medlem af en regering, hvis fonemste opgave tilsyneladende var at holde 49% af danskerne væk fra indflydelse. Dette både i praksis, hvor oppositionen blev forelagt dokumenter “til underskrift” og i retorik, hvor det blev til “er I ikke med os, er I imod os”.
  Det ville glæde Khader med en ordentlig omgang selvransagelse, inden han kaster sig ud i, og det hilser jeg særdeles velkomment, opgaven med at etablere et samarbejde omkring den politiske midte!
  Og så bør du måske lige læse de to første linjer af Gustav Uffe Nymands indlæg en gang til og prøve at forstå, hvad han egentlig siger til dig! Han har nemlig fuldstændig ret! I konservative har i den grad medvirket til at lege tanke- og sindspoliti. Jeg håber, stærke kræfter vil gøre alt for at viske den dårlige smag væk, I har efterladt!

 8. Af Jesper Høegh

  -

  kHADER – NU AGITERER DU FOR SAMARBEJDE

  Der var ikke meget samarbejde – at spore – i dit mislykkede
  NY ALLIANCE – DET VAR BASERET PÅ NOK ER NOK – der betød
  0,0 samarbejde – Dansk Folkeparti – skulle udelukkes –
  det er det du SER NU – via et af dine gamle partier –
  LALALA RADIKALE.

 9. Af Jesper Høegh

  -

  Vi har nu i Folketinget

  3% Folketings medlemmer – med indvandrer baggrund – hvor
  mange flere stiler Radikale + hele den røde blok – efter
  der skal være medbestemmende om etniske Danskernes adfærd
  -???????
  Nu kan du så stille kommentaren til bearbejding – eller
  slette den. du er “udnævnt” til at have “særrettigheder”

 10. Af Claus T.

  -

  Naser skriver, at de danske demokratiske værdier ikke kan tages for givne.
  Tja… det er jo helt rigtigt. Når det kommer til stykket, er der så ikke meget, man kan tage for givet, heller ikke vejret eller kartoffelhøsten.
  Men Naser, er du ikke lidt vag i her?
  Hvad mener du helt præcist med “danske” værdier? Hvad er det for værdier, som vi har i Danmark, som man ikke har i fx vores nabolande?
  Og mener du virkelig, at Muhammedkrisen var et eksempel på, at befolkningen håndhævede sin ret til at tale magthaverne midt imod?
  For mig at se, stod slaget mellem en side anført af Jyllands Posten, regeringen, DF, Berlingske og Weekendavisen og den anden side bestående af nogle imamer, Politiken og nogle oppositionspartier og enkeltpersoner med Uffe Ellemannn Jensen som den mest prominente.

  Hvordan kan du så læse konflikten som en konflikt mellem folket og magthaverne? Mener du, at selveste landets udøvende magt, nemlig regeringen, i virkeligheden er folket?
  Er sandheden ikke, at Muhammedkrisen snarere var magthavernes forsøg på at udnytte en konflikt til at beholde magten? Sådan læser jeg i hvert fald Anders Fogh Rasmussens adfærd.
  Under Muhammedkrisen nægtede han overhovedet at tale med 10 muslimske landes ambassadører, herunder den tyrkiske.
  Men piben havde minsanten fået en anden lyd, da samme Anders Fogh gerne ville være generalsekretær for NATO! Lige nu sidder vi med en udløber af Muhammedkrisen, nemlig retssagen mod ROJ-TV.
  Jeg har aldrig set kanalens programmer, men er det ikke lidt påfaldende, at ytringsfrihedens angivelige forsvarer, Anders Fogh Rasmussen, som sin sidste embedshandling lovede tyrkerne et dansk forbud mod en kurdisk TV-kanal til gengæld for tyrkisk støtte til hans NATO-job?

 11. Af carsten nielsen

  -

  K. Hansen

  Problemet er, at nogle ser demokrati som en statisk stoerrelse, selvom det reelt er dynamisk, evigt udviklende sig.

  Det er den selvsamme problematik omkring haevelse af pensionsalder. Hvorfor, i takt med man kan bevise at levealderen gennemsnitlig stiger, oensker man ikke at haeve pensionsalderen, naar nu staten ikke har penge nok? Hvis der var gode oekonomiske tider, var det en anden sag.

 12. Af Frank Leegaard

  -

  @ Jesper Høegh, 3. september 2011 kl. 10:27

  Du har ikke rigtigt fattet hvad det med demokrati går ud på?

  Ideelt set burde der være lige så stor andel folketingsmedlemmer, som deres andel er i befolkningen.

 13. Af Jesper Høegh

  -

  Jo da

  DEMOKRATI = holde et folkevalgt parti ude –

  med nok er nok –

 14. Af j petersen

  -

  Samarbejdet er en realitet? Mig bekendt støtter de radikale en rød regering, hvornår er det indtruffet for de konservative.

 15. Af Jesper Høegh

  -

  hvor mange af jer hænger

  herinde i den demokratiske censur???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 16. Af s sørensen

  -

  Værdikonservative tror ikke på demokratiet. Fordi værdikonservative ved at de er en lille elite som på en eller anden måde må finde ud af at lukke nok andre ind udefra, som DF vælgere, til at beholde deres elitære værdikonservative politik via nok indrømmelser til at denne værdikonservative politik er virkningsløs, da for få i realiteten deler den når de forstår den.

  værdi relative/slappe?: betyder ikke at radikale mener at alle værdier er ligegode. Men bare at men tar de rigtige værdier,der fungere i samfundet! der involvere så mange som muligt! Og som har et humanistisk sigte med forbedringer af det brede flertal og ikke kun eliten som er den værdi og kultur konservatives mål.

  Det blir spændende at følge de værdi og kulturkonservative de kommende år om de nu bruger den konservative “opfundne” ret ytringsfriheden positivt efter en så forfærdelig glidebane i værdikampen de har ført Danmark udi det sidste loår.

  Egentlig talt er det svært at tage en oppurtunist alvorligt der skifter parti som os andre sokker. Med rød overtagelse lige om hjørnet er den bedste løsning vestager som statsminister bakket op af rød blok. Så kan khader flytte over til enhedslisten og fortsætte tagelsen af de 750.000 kr. årligt.Eller R om du vil.

 17. Af Mona Simonsen

  -

  Hele Venstrefløjen fører valgkamp på arabisk – Hvad sker der?
  Dette skal gøres før vi kan begynde at have et forhold til alle muslimer i DK.

  Forbyd og straf sharia (direkte bortvisning), burka, niqab, dawah, jihad, kjortler, tørklæder på børn under 18, religiøse hatte, minerater, koranskoler, bandeoverfald, genopdragelsesrejser, asylfup,
  falske papirer, hjem på ferie i det land de flygtede fra, meget lav beskæftigelsesgrad. Der skal være ytringsfrihed imod Islam og Muhammed og de skal tage kraftigt afstand fra stening/kønsomskærelse og deres kvindenedgørelse. Samtidig med at vi i Danmark ikke skal have kontakt til de lande hvor der er en perversion af Islam: Iran og Saudi Arabien, og måske flere, som prøver at få indflydelse igennem moskeer og maskerede organisationer.
  Først der kan vi begynde at bare få en start på vores forhold til muslimer.
  Hvis Venstrefløjen ikke kan sige NEJ til dette, så støtter de ekstremisme og islamisme akkurat som dem der støttede Hitler. De er ikke en tøddel bedre.
  Nu skal vi Københavnere så ha trukket en muslim festival ned over hovedet samt 2 x 32 m høje minerater. Det sker samtidig med at alle kvinder i Tyrkiet får påduttet et tørklæde/burka. Godt gået venstrefløj! I fatter INTET af hvad der foregår i den muslimske verden, og jeres muslimske tilhængere fortæller jer ikke sandheden. Ligesom ham der blev interviewet angående mordet på Vesterbro:
  “Selvom jeg vidste det, ville jeg ikke offentliggøre det”

  Nej muslimer holder kæft omkring deres intentioner og venstrefløjen hopper i med begge ben!
  Går danskere rundt i præstekjoler, præstekrave, en tehat og stav? Får de lov til det? Vil folk ikke begynde og tage fat i en? Er der ikke en grænse? Hvorfor respekterer de ikke vores sekularitet??Og nej der er ikke religionslighed i Danmark, og Islam er mere en ideologi end en religion samt lyt dog til Grundlovens § 69: De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov. Desuden er der ikke ligestilling i en moske. Homoseksuelle er der ikke plads til, og kønene skal separeres.
  Altså vi ved hvor mange moskeer der er taget i at prædike had, så hvorfor skulle vi have en med minerater? Desuden har ALLE danske terrorister (4-5) kommet i moskeer, så vi ved af erfaring at en moske ikke er bare en “fredsgave”.
  Altså hvornår er der nogle der tager et opgør med denne islamisme? LAD OS FÅ ET BOLVÆRK MOD ISLAMISMEN!

  Alt multikultur og integration handler KUN om Islam og muslimer og deres værdisæt.
  Det hele handler jo om Islam og muslimer og deres værdisæt. Hvorfor siger vi det alle are ikke lige ud??Skal vi virkelig acceptere dette i Danmark? 2 x 32 m høje minerater??Nej tak!

 18. Af Mohammed Abou-Seif

  -

  Khader er tilsyneladende desperat for opmærksomhed og frygter valget om to ugers tid. Kun den yderste højrefløj vil savne ham, mens alle andre har set frem til denne dag, hvor Khader bliver arbejdsløs og glemt.

 19. Af M. Larsen

  -

  “Come on boys, come on girls – in this crazy, crazy world……….. Ja, Danmark har kun een chance lige nu og det er at stemme blåt. Selv du Naser, som jeg da respekterer – den eneste jeg kender der stemmer på blok (af indvandrere altså). Men lige præcis Barfoeds parti , var nok ikke det bedste sted at gå til! Men det er jo dit valg. For Danmark og en demokratisk – ureligiøs politik i de kommende år er der kun een vej – og den er borgerlig.
  Men, men, men, men – se de unge i røde t-shirts med maling i hovedet i TV-2 de forstår ikke en “Pind” af politik – de er bare indoktrineret med “nye boller på suppen” – ud med DF og de borgerlige o.s.v. – de tænker ikke selv og samtidig er der, som du må vide kære Naser nok ca. 95% af indvandrere der allerede HAR stemt. Jeg behøver ikke at sige hvor.

 20. Af M. Larsen

  -

  Jeg har ikke skrevet eet eneste “uartigt ord” – jeg har ikke skrevet noget der kunne ophidse andre end rød blok – hvordan skal jeg så “under behandling”??? Giv mig dog et svar.

 21. Af M. Larsen

  -

  Er det virkelig sådan, at I inderst inde ØNSKER at Helle og Søvndal med ekstremerne skal tage over? Siden al debat stoppes?

 22. Af M. Larsen

  -

  Måske var det fordi jeg brugte vores grand prix sang og brugte engelske ord som “come one boys, come on girls, in this crazy, crazy world” – at jeg blev sat “i fængsel”????????

 23. Af M. Larsen

  -

  Nå, det var det så ikke…………. I har altså virkeligt et problem. Måske er jeres såkaldte “filter” særdeles rødt?

 24. Af Mohammed Abou-Seif

  -

  Mit ellers saglige indlæg er også “under behandling”. Khader, jeg troede du gik ind for ytringsfrihed.

 25. Af Bjorn Sorensen

  -

  Det konsevative folkeparti er gennemsyret af kulturradikale tanker, hvis i var et sandt konservativt parti så ville Søren Krarup have søgt ind hos jer.
  Velfærdsstaten er en vederstykkelighed som er årsag til landets åndelige, moralske og økonomiske forfald. En samfundsmodel der som velfærdssamfundet fratager den enkelte det personlige ansvar er dømt til at mislykkes. Velfærdssamfundet er kuldsejlet og nu kommer den smertlige afvikling som i andre steder i europa ikke går så fredeligt til.
  Når man tager rettigheder fra folk så tyr de let til vold.
  Tror du virkeligt, at du sammen med de Radikale kan få en fredelig afvikling og tilpasning til de globale realiteter sådan i al fredsommelighed.
  Jeres kernevælgere er middelklassen og som vi ser i USA er deres tilværelse alvorligt truet.
  Hvad med alle dem som ikke kan komme af med deres parcelhuse, måske først efter at de er faldet til det niveau før stigningerne på 2-400%. Dem som har belånt værdieksplosionen, vil i komme dem til hjælp eller vil i bare lade dem gå bankerot. Det er et af de vigtige spørgsmål som snart bliver aktuelt, nu boligmarkedet er gået totalt i stå.

 26. Af Mona Simonsen

  -

  Dette skal gøres før vi kan begynde at have et forhold til alle muslimer i DK.

  Forbyd og straf sharia (direkte bortvisning), burka, niqab, dawah, jihad, kjortler, tørklæder på børn under 18, religiøse hatte, minerater, koranskoler, bandeoverfald, genopdragelsesrejser, asylfup,
  falske papirer, hjem på ferie i det land de flygtede fra, meget lav beskæftigelsesgrad. Der skal være ytringsfrihed imod Islam og Muhammed og de skal tage kraftigt afstand fra stening/kønsomskærelse og deres kvindenedgørelse. Samtidig med at vi i Danmark ikke skal have kontakt til de lande hvor der er en perversion af Islam: Iran og Saudi Arabien, og måske flere, som prøver at få indflydelse igennem moskeer og maskerede organisationer.
  Først der kan vi begynde at bare få en start på vores forhold til muslimer.
  Hvis Venstrefløjen ikke kan sige NEJ til dette, så støtter de ekstremisme og islamisme akkurat som dem der støttede Hitler. De er ikke en tøddel bedre.
  Nu skal vi Københavnere så ha trukket en muslim festival ned over hovedet samt 2 x 32 m høje minerater. Det sker samtidig med at alle kvinder i Tyrkiet får påduttet et tørklæde/burka. Godt gået venstrefløj! I fatter INTET af hvad der foregår i den muslimske verden, og jeres muslimske tilhængere fortæller jer ikke sandheden. Ligesom ham der blev interviewet angående mordet på Vesterbro:
  “Selvom jeg vidste det, ville jeg ikke offentliggøre det”

  Nej muslimer holder kæft omkring deres intentioner og venstrefløjen hopper i med begge ben!
  Går danskere rundt i præstekjoler, præstekrave, en tehat og stav? Får de lov til det? Vil folk ikke begynde og tage fat i en? Er der ikke en grænse? Hvorfor respekterer de ikke vores sekularitet??Og nej der er ikke religionslighed i Danmark, og Islam er mere en ideologi end en religion samt lyt dog til Grundlovens § 69: De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov. Desuden er der ikke ligestilling i en moske. Homoseksuelle er der ikke plads til, og kønene skal separeres.
  Altså vi ved hvor mange moskeer der er taget i at prædike had, så hvorfor skulle vi have en med minerater? Desuden har ALLE danske terrorister (4-5) kommet i moskeer, så vi ved af erfaring at en moske ikke er bare en “fredsgave”.
  Altså hvornår er der nogle der tager et opgør med denne islamisme? LAD OS FÅ ET BOLVÆRK MOD ISLAMISMEN!

 27. Af carsten nielsen

  -

  Jesper Høegh

  Hvis du tiltaler mig, at jeg ikke ved hvad demokrati er, saa ved jeg det, men idag ser folk demokrati som noget der pr. definition yder retfaerdighed fordi det er demokrati, tror jeg. Dette, og det faktum, at mange stemmer paa de mennesker de kan faa noget ud af, ikke pga. retfaerdighed, er problemer. Igaar var Johanne paa TV med en ung gut, der skulle stemme foerste gang. Han gik helt maalrettet efter at stemme nogle ind, der kunne forsikre ham om, at han kunne faa stoette til at flytte hjemmefra som studerende. Det var det med at flytte, og altsaa ikke afstand til uddannelsesinstitution, der betyoed noget for ham. At der er folk i dette land, der bevidst gaar efter at faa folk ind, som soeger at give lethed til soc. ydelser og lethed for, at svindle sig til disse, er vel ikke overraskende nogen?

  Vi burde goere saaledes, at blot de der har fast arbejde og har haft saadan i min 9 mdr. pr. aar, de seneste 5 aar, som minimum, burde have stemmeret.

 28. Af carsten nielsen

  -

  Beklagelse:

  Teksten her, saaes… for hurtigt som vaerende tilegnet undertegnede:

  “@ Jesper Høegh, 3. september 2011 kl. 10:27

  Du har ikke rigtigt fattet hvad det med demokrati går ud på?

  Ideelt set burde der være lige så stor andel folketingsmedlemmer, som deres andel er i befolkningen.

  Skrevet af Frank Leegaard, 3. september 2011 kl. 11:34”

 29. Af carsten nielsen

  -

  Man ser ofte – ofte, ikke altid – ikke roedt, men nassere…

 30. Af Jesper Høegh

  -

  Carsten Nielsen
  —————

  jeg burde nok have et hægtet et navn på !

  pardon

 31. Af M. Larsen

  -

  Det KAN ikke være rigtigt ,at man ikke kan sende et almindeligt indlæg ind og endda forsøge at “redigere” – så det åbenbart “passer ” ind i forfatterens og avisens mening!! hvad foregår der? I ødelægger jo al form for debat – er det det I ønsker?

 32. Af M. Larsen

  -

  Kære “Jesper Høegh” m.fl.: Der ER sandsynligvis censur, selv på en (troede man ) borgerlig avis Berlingske. Jeg har nu lavet indlæg der BESTEMT ikke burde komme under “censur-grænsen” . Det er grotesk – danmark er nu næsten lig med DDR.

 33. Af M. Larsen

  -

  Kom nu frem og fortæl hvad jeg har skrevet der skal “under behandling”!!!!!!! Hvad foregår der?
  Er danmark nu under censur m.m.?

 34. Af M. Larsen

  -

  Hvor ER I dog udemokratiske og åbenbart imod ytringsfrihed!!! Jeg skriver intet, intet, der er noget man kan “filtrere”! Hvad foregår der? Læs dog mine indlæg. ER vi i Dk eller i ddr????

 35. Af Jesper Jakobsen

  -

  ti nu stille M. Larsen. Du ødelægger bloggen med dit ævl. Lav eet indlæg om dit problem og så slut.

  TIl Khader. Det burde mane til eftertænksomhed hos dine radikale ex-kollegaer at du som opvokset og opdraget muslim har disse standpunkter, alt imens de meget ofte gør deres ypperste for at undgå at se konsekvenserne af den hallal-holdning til indvandring de står bag.

 36. Af M. Larsen

  -

  Jeg er nu overbevist om at Danmark ingen chance har mere. Debatten er nu censureret og tilsyneladende ønsker I og medierne – alle at vi skal have ny regering – en regering der med garanti vil give os bompenge, flyafgifter, flere skatter, afgifter m.m.
  Tak for kaffe! Glæd jer fremover – Danmark går ned, ned med flaget.

 37. Af M. Larsen

  -

  jamen,er I bindegale? Hvad er der nu galt med et almindeligt indlæg??? TAger I kun de rødes ??

 38. Af s sørensen

  -

  Værdikonservative tror ikke på demokrati. Fordi værdikonservative ved at de er en lille elite som på en eller anden måde må finde ud af at lukke nok andre ind udefra, som DF vælgere, til at kunne beholde deres elitære værdikonservative politik via nok indrømmelser til at denne værdikonservative politik er virkningsløs! Da for få i realiteten deler den når de forstår den.

  værdi relative/slappe?: betyder ikke at radikale mener at alle værdier er ligegode. Men bare at men tar de rigtige værdier,der fungere i samfundet! der involvere så mange som muligt! Og som har et humanistisk sigte med forbedringer af det brede flertal og ikke kun eliten som er den værdi og kultur konservatives mål.

  Det blir spændende at følge de værdi og kulturkonservative de kommende år om de nu bruger den konservative “opfundne” ret ytringsfriheden positivt efter en så forfærdelig glidebane i værdikampen de har ført Danmark udi det sidste loår.

  Egentlig talt er det svært at tage khader alvorligt da han skifter parti som os andre sokker. Med rød overtagelse lige om hjørnet er den bedste løsning nok vestager som statsminister bakket op af rød blok.Vi håber jo stadig på thorning, men vestager ser forventningsfuld og ambitiøs ud. Så kan khader flytte retur til de radikale og fortsætte modtagelsen af de 750.000 kr. årligt og lidt kendis værdi,som heller ikke er værst…

 39. Af s sørensen

  -

  hvorfor er mit indlæg under analysering igen, jeg bruger kun khaders ord som værdikonservative og værdikulturalle. De er da vist ikke fy ord i berlingske?

 40. Af s sørensen

  -

  må jeg sige hej?

 41. Af s sørensen

  -

  hvorfor ikke mere?

 42. Af Jette Plesner Dali

  -

  Kære Naser.
  Du har ganske ret. Og jeg synes det siger ganske meget om Jyllands-Postens to journalister, som skriver om dette i dagens avis, at de hentyder til “gammelt nag” – altså fra dig til de radikale – bare fordi du tager denne vigtige sag op. Det er jo grotesk.
  Hvor mange kan mon huske, at de radikale faktisk engang gik ind for en 25-årsregel? Nej vel. Henrik Svane omtalte det i endog særdeles lyriske vendinger. Det var heller ikke imod Menneskerettigheder eller noget. Nej-nej. Naser har fuldstændig ret! God valgkamp!

 43. Af shaggey H

  -

  Jeg er enig om vi skal bekæmpe religiøse tåber. Og som muslim i Danmark så opfordrer jeg alle til at stemme. Men når det er så sagt. Så er Nasser Khader en hykler. Fordi han selv udnytter den situation til at selv puste sig op i håb om han ikke ryger ud af folketinget. Og i forhold til de Radikale venstre som han jo selv var en del af engang. Så vil jeg bare sige at Nasser Khader ikke ved hvem han er. Hvad han så er og hvad han står for bliver fortsat et mysterium. En ting er sikkert han er færdig og ude af næste folketingsvalg. De Radikale Venstre er mere anstændig parti end Nasser Khader nogensinde bliver.

 44. Af carsten nielsen

  -

  M. Larsen og s. soerensen er kvinder, maaske enddog samme kvinde, hvad siger det om kvinder…?

 45. Af carsten nielsen

  -

  Altsaa, min kommentar har intet at goere med farven roed…, men blot med kvindelige hormoner og deraf affoedte energier eller spaending(-’s felter).

 46. Af Assia Zouaoui

  -

  Kære Naser
  Tusind tak for underholdningen!

  Det er ikke hver dag, man oplever så spændende samtidshistorisk fiktion som det eventyr, du nu diverterer med omkring din afsked med de Radikale.

  Det har virkelig været morsomt at opleve den frie gendigtning! Ja, man kan vel næppe anvende andre udtryk, idet der jo stadig er førstehåndskilder, som kender sandheden og ved, hvordan du og andre optrådte. For den indviede kreds, og det er vel kun nogle få tusinde personer, tegner sig en lidt anden historie om personlige ambitioner, regulær misundelse og en konsekvent selvovervurdering.

  Men lad det være glemt.

  Nu er du hos de Konservative, som man har grund til at ønske al mulig held og lykke.

  Du tilgiver nok, at der hersker en vis tvivl om din dømmekraft – og dermed også om din analyse og perspektivering af konservative værdier i forhold til dit gamle parti.

  At din dømmekraft har lidt skade, er jo uomtvisteligt, og det kan kun ses i lyset af, at du blev regulært dolket i ryggen af Anders Samuelsen.

  Du har min dybeste medfølelse. Det kunne han ikke være bekendt. At der så var nogle – og igen taler vi formentlig kun om nogle få tusinde personer – der havde set det komme lang tid i forvejen, er en anden sag.

 47. Af Jens Petersen

  -

  Man skal jo bare studere de Radikales handlemønster før og under anden verdenskrig for at danne sig et billede af deres moralske habitus.

 48. Af Gert Hansen

  -

  Stik Piben ind Naser Khader. DEN ER JO HJEMME FOR RØD BLOK! Det er ligegyldigt – hvad du og dine kampfæller i Blå Blok siger og skriver – så har pigen men det tomme blik og lumske smil vundet statsministerposten. Og Danmark vil blive åbnet for masseindvandringen igen fra de muslimske lande. Tillykke med sejren Helle Thorning Schmidt!

 49. Af Jennifer Conway

  -

  It seems that we all too often, NK included, attribute faults to others which are in reality fatal flaws in ourselves. The Radikale -whether one agrees with their values or not – HAVE stuck by basic principles. The Conservative Party, as so many of their own agree, have compromised their principles too often. NK himself appears to have suffered from the very relativism he criticises…..we were many who looked to him and his breakaway party with hope all those years ago, and who felt deeply disappointed, and betrayed, due to the very sins which NK describes in his article. I am not a supporter of the Radikale on many vital points, but I have utterly respected their democratic and humnist “fundamentalism”….and am very happy that such healthy fundamentalism appears to be paying off after so much time spent in the political wilderness. Indeed, I would sacrifice basic party political principles and vote for a return to the basic democratic and humanist principles (the foundation platform of all pluralist democracies) which the Radikale have fought for over the past 10 years….whilst other parties, government and opposition, have vied with DF on a populistic bandwaggon.

 50. Af Jesper Høegh

  -

  alle de der igennem tiden

  er lukket ind – stemmer nu på vestager –

Kommentarer er lukket.