Villy Søvnløs Sharia

Af Naser Khader 108

Forleden fik lederen af Libyens overgangsråd (NTC), Mustafa Abdel-Jalil, det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste demokrater. Han meddelte, at hovedkilden til den libyske lovgivning fremover skal være Sharia – ikke den ”hårde” udgave som omfatter bl.a. stening, men den ”bløde” del, som ”kun” omfatter flerkoneri.

Jeg er dybt bekymret over denne udmelding, men det er vores kære udenrigsminister Søvndal åbenbart ikke… I hvert fald kan man nu erfare i et interview med Ritzau i dag som kan læses på Berlingske’s internetside, at Villy Søvndal kalder denne udgave af Sharia for en blød udgave, i samme åndedrag henviser han til de katolske partier i Europa og vrøvler et eller andet om en ”grundorientering i livet”.

http://www.b.dk/politiko/soevndal-tror-paa-bloed-sharia-i-libyen

Jeg er chokeret over denne udmelding!

For det første vil den ”bløde” udgave, som Villy Søvndal henviser til, indebære bl.a. flerkoneri, at børnene er mandens ejendom, at en kvinde kun kan arve det halve af hvad en bror arver osv. I hvilket univers er det acceptabelt? Man kan godt være praktiserende/konservativ/ortodoks muslim uden at følge Sharia-loven. Og et samfund kan godt være muslimsk uden at bygge på Sharia-lovgivning. Sharialovgivning er i sin natur køns- og religionsdiskriminerende.

Begrebet Sharia betyder den hellige lov. Denne lov menes at være udledt af islams hellige kilder: Koranen som Guds ord og den profetiske tradition, som den er dokumenteret ved fortællingerne om Muhammeds ord og gerninger. Selvfølgelig er der forskellige tolkninger af, hvor stramt denne hellige lov skal følges, men indfører man først Sharia, kommer den før alle andre love, og love, der er i strid med Sharia, bliver ugyldige. Derfor giver det ingen mening at tale om ”blød sharia” – der findes ikke nogen”blød” version af denne vej. Sharia vil altid overtrumfe verdslige love, og f.eks. tilsidesætte menneskerettighedserklæringen.

For det andet er der nogle helt basale forskelle på Romerretten, som vores retssystem bygger på, og Sharia. Hvor Romerretten bygger på individet, bygger Sharia på fællesskabet og Guds læresætninger. Dette medfører at hensynet til Gud, fællesskabet, samfundet, familien med videre altid vil stå over individets ret. Og det er i strid med de universelle menneskerettigeder.

Ved at indføre Sharia – helt eller delvist – vil en hver lov, der er i strid med islams principper være ugyldig, hvilket Abdel-Jalil også påpegede i sin tale. Hvor efterlader det kvinders rettigheder? Hvordan stiller det individet? Og den personlige frihed? Retten til at bestemme over eget liv? Religion? Seksuel orientering? Sharia er helt og aldeles uforenelig med individets rettigheder, fordi kollektivet og Guds læresætninger altid kommer først. Derfor er Sharia også helt uforeneligt med enhver form for demokrati, fordi demokrati bygger på personlig frihed, retten til selvbestemmelse og ejerskab over eget liv.

“Blød sharia”! Jeg er total målløs! 

http://www.b.dk/nationalt/khader-til-soevndal-bloed-sharia-duer-ikke

 

108 kommentarer RSS

 1. Af Knud Madsen

  -

  Frank Leegaard, normalt er jeg lodret uening med dig om det meste, men her i denne undren kan jeg kun støtte dig.
  Jeg gider ikke mere kommentere i NK’s blogs, og jeg har ellers haft endog stor respekt for ham og har endda for år tilbage støttet hans initiativer rent økonomisk, men hvis man kun kan accepteres, når man stryger ham med håret, ja så gider jeg simpelthen ikke beskæftige mig med ham længere.
  Endnu en skuffelse………………. Det må jeg sikkert ikke skrive.

 2. Af Naser Khader

  -

  Tak for de mange saglige indlæg! Og til de usaglige indlæg, vil jeg igen opfordre til at man forholder sig helt konkret til mit indlæg – og ikke alt muligt andet!

 3. Af Amans Pirmeh

  -

  Den som ikke har været socialist inden 40 års alderen har intet hjerte, men den som er socialist efter de 40 har ingen hjerne.
  Winston Churchill

 4. Af georg christensen

  -

  Sharia, lovgivningen, er i mine øjene set, slet ikke så dårligt, som vi gør den til.( de afhuggede hænder, kvinder med sten i hovedet, og “herrer” overalt, er kun “udskud”, i fremstillingen af lovgivningen.

  “livets” eksistens berettigelse, får også “Chansen”.

  Den indeholder mange sandheder, som også alle andre religoner indeholder.

 5. Af lL. Poulsen

  -

  Islam skal ud af Danmark, ellers bliver der aldrig fred.

 6. Af georg christensen

  -

  Helt ærligt “Naser”, er der ikke mange områder i “sharia” lovgivningen, som let med små ændringer kan tilpasses vores? Al snak om “køns fordelings behandlingen” bør udelukkes, det er vi kun for få år siden kommet ud af, og alligevel ikke helt. Dog må jeg indrømme, at jeg ikke har indgående kendskab til denne og derfor er mit eneste forlangende, at alle “individer” behandles ens, hvilket vi heller ikke oplever i vores “kulturområde”, hvad “vores”, end måtte betyde.

  NB: En lovgivning bygget på gamle “illusioner”, kan aldrig være rigtig. Det bør vi alle bare huske i vores “lovgivnings modeller”. Når ændringer, af “folket´s flertal”, fordres, bør “lovgivningen” følge med. Det er simpelthen “demokratiet´s” vilkår.

  Hilsen: Ateisten

 7. Af georg christensen

  -

  Sharia?: Hængning eller sprøjte i USA, stenkastning i Saudiarabien, skydning i Kina. Skylden for forbrydelsen, er næsten alle steder, ligegyltigheder, hovedsagen er “dommeren´s” fornemmelse efter bestemte regler. Ligner det ikke en lille smugle “sharia” lovgivningen?

 8. Af Morten Kjær Egebjerg

  -

  Tak Naser for at turde sige tingene klart!! Til alle dem som siger Libyen selv skal bestemme: JA, OG: hvis de beslutter ting som ikke respekterer menneskerettighederne skal det have konsekvenser i form af klare udmeldinger fra alle lande der respekterer dem og sanktioner om muligt. Det er HELT underordnet om det er en diktator eller et flertal, som regerer i disrespekt for en del af befolkningen, det skal IKKE tolereres med tavs eller forblommet accept. Naturligvis skal FN eller Nato ikke bombe sig frem til et demokrati vi kan lide, men et styre eller en tendens, som er åbenlyst i strid med respekt og frihed for individdet (alle) skal imødegås aktivt af frie nationer!

Kommentarer er lukket.